Rusthuis Anne Sylvie Mouzon

Een geavanceerd rusthuis

Ouders die bejaard zijn geworden, soms ziek, niet in staat om zich alleen te redden... Het moment is gekomen om hen al onze aandacht te schenken. In 2014 hebben de gemeente en het OCMW van Sint-Joost het Rusthuis «Anne Sylvie Mouzon» ingehuldigd, dat oudere personen van minstens 60 jaar opvangt ongeacht hun niveau van autonomie of lichamelijke of psychische afhankelijkheid, hun sociale situatie of hun verblijfplaats vóór de opvang in het centrum.

De opvang en de behandeling van de bewoner worden verzekerd in het Nederlands en in het Frans , naargelang de taalkeuze van de betrokken bewoner, met inachtname van zijn filosofische, politieke en religieuze overtuigingen. Er worden verschillende opvangvormen aangeboden : herstel, verblijf van bepaalde duur, langdurig verblijf of definitieve opvang.

Het gebouw stemt overeen met de nieuwe goedkeuringsnormen van de Rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW maar beantwoordt tevens aan de milieunormen door zijn goede energieprestaties. 147 privatieve kamers bieden alle moderniteit die men mag verwachten van een gebouw van de 21ste eeuw.

Eén van de bijzonderheden van het Rust- en verzorgingstehuis is de opening van twee nieuwe eenheden (5de/6de verdieping), de « Cantous» (Centres d'Animations Naturels Tirés d'Occupations Utiles et Sécurisantes), die 2 huisvestingstructuren bieden (35 bedden) aangepast aan de bewoners die lijden aan de ziekte van Alzheimer of gelijkaardig. In dit kader wordt de begeleidingswijze zoveel mogelijk aangepast aan de persoon en zijn noden, met een polyvalente ruimte die  het centrale punt is voor de bewoners. Het personeel draagt er geen witte bloezen en is zo stabiel mogelijk om het welzijn van de meest kwetsbare senioren te bevorderen.

Het Rusthuis heeft in zijn buurt een Medisch centrum genaamd «Jean Fontaine », dat de bewoners toelaat om raadplegingen te genieten bij huisartsen en specialisten alsook technische onderzoeken.

Opdat iedereen zich zou kunnen ontplooien, worden aan alle bewoners verschillende activiteiten aangeboden zoals zachte gymnastiek, tuinieren, relaxatie, sessies kinesitherapie, fysiotherapie, ergotherapie en interculturele activiteiten.

Er worden heel het jaar door tal van uitstappen en thematische workshops georganiseerd.

Een gedeelde tuin

In het kader van de renovatie- en uitbreidingswerken van het rusthuis, heeft het OCMW van Sint-Joost beslist om op het binnenterrein van het huizenblok opnieuw een recreatieve groene ruimte voor voedselproductie in te richten open voor senioren, vrijwilligers, kinderen van de gebruikers van het OCMW, buurtbewoners en het personeel. Door workshops tuinieren worden de moestuinbakken onderhouden.

Deze tuin van 1.500m2 verbonden met de wijk, beschikt tevens over compostbakken (geïnstalleerd in het kader van het wijkcontract As Leuven). In 2017 zou een aanplantingsproject van een boomgaard in de tuin een fruitoogst kunnen opleveren.

Anne Sylvie Mouzon

De Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost, Luc Frémal, wilde een eerbetoon brengen aan zijn voorgangster, de spilfiguur van dit project, Anne Sylvie Mouzon. Hij heeft het gerenoveerde geriatrisch centrum, waaraan zij een grote bijdrage heeft geleverd, aan haar opgedragen.

Permanenties van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 17u of op afspraak
Bezoeken aan de bewoners zijn toegestaan alle dagen van 11u tot 20u.

Contact

Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)

Schietschijfstraat 5
1210 Brussel
Directeur
Mr. Lesley Moreels
Het Kleine Paradijs (Jardin des Délices)

 

Laatst gewijzigd: 24.06.2019