Vrijwilligerswerk

Vertel ons een verhaal

Abracadabus vzw heeft tot doel om de intergenerationele banden te bewaren, door activiteiten van «vertellende grootouders» te organiseren in samenwerking met 26 Brusselse scholen, waaronder de school Joseph Delclef te Sint-Joost. Haar activiteit berust volledig op vrijwilligerswerk. Naast een kleine ploeg die de dagelijkse zaken beheert, bezoeken een honderdtal vrijwillige senioren wekelijks de scholen om aan kleine groepjes kinderen tussen 3 en 6 jaar animaties te bieden gebaseerd op boeken en spelletjes.

Voor wie voorlezer willen worden, gelieve rechtstreeks inlichtingen te vragen bij de vereniging.

Deskundige senioren ten dienste van anderen

De Brusselse antenne Belgian Senior Consultants bestaat uit een ploeg van 70 vrijwilligers, ervaren in socio-economische domeinen. Deze senioren wensen hun deskundigheid te delen door zich ten dienste te stellen van de maatschappij. Kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen kunnen er beroep op doen, met name wanneer klassieke adviseurs financieel niet haalbaar zijn. De opdrachten kunnen verband houden met bemiddeling, analyse, raadgeving en begeleiding.

Indien u hulp wil vragen aan de vereniging of als u deel wenst uit te maken van de ploeg van deskundigen en uw professionele ervaring wil delen, aarzel dan niet om hen te contacteren.


De interventiekost van BSC beperkt zich tot de terugbetaling van de kosten van de betrokken consultant (kosten voor verplaatsingen, telefoon, fotokopieën…) alsook een kleine bijdrage voor de werking van de vzw.

Belgian Senior Consultants vzw

Warmoesstraat 7
1210 Bruxelles

Laatst gewijzigd: 05.01.2017