Zorgkosten

Om te kunnen genieten van vermindering van uw zorgkosten, dient u aangesloten te zijn bij een verzekeringsorganisme (een ziekenfonds) als houder of persoon ten laste.

Dankzij deze verplichte verzekering verkrijgt u dus  :

  • de terugbetaling van kosten voor raadpleging van de huisarts
  • de forfaitaire tussenkomst voor hospitalisatie
  • de betaling van vergoedingen in geval van werkonbekwaamheid of zwangerschap

Wanneer u een arts raadpleegt, is het belangrijk om inlichtingen te vragen over het tarief dat wordt aangerekend voor zijn consultaties. Immers, sommige artsen zijn geconventioneerd, dwz dat ze redelijke basishonoraria toepassen (RIZIV-barema), andere zijn geaccrediteerd of niet- geconventioneerd. Naargelang uw inkomsten of uw gezinssituatie kan u genieten van een vermindering van uw zorgkosten door een beroep te doen op de derdebetalersregeling, het remgeld of het Bijzonder Solidariteitsfonds.

Ongeacht uw leeftijd kan u de opening vragen van een  globaal medisch dossier (GMD) bij uw huisarts. Het globaal medisch dossier verbetert de zorgkwaliteit en geeft u recht op de volgende voordelen :

  • een vermindering van 30 % toegekend door uw ziekenfonds op het gedeelte dat financieel ter uwer laste is (raadplegingen + huisbezoeken)
  • de centralisatie van uw medische gegevens, waardoor u bijvoorbeeld nutteloze onderzoeken vermijdt

Bovendien worden de kosten voor opening en beheer van een globaal medisch dossier volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

www.belgium.be

Laatst gewijzigd: 19.04.2017