Transparantie

Met het oog op een goed bestuur kunnen de mandaten van de verkozenen, functies en afgeleide functies alsook activiteiten die privé worden uitgeoefend door de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de leden van de Gemeenteraad worden geraadpleegd in deze rubriek.
De gemeente, die ten dienste staat van de burgers, zet zich momenteel in om de gemeentelijke documenten met betrekking tot huisvesting, human resources of overheidsopdrachten toegankelijker te maken.

Mandaten

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Motie

Motion TTIP (27/10/2014) pdf - 315.33 KB

Organigram

Organigram pdf - 385.32 KB

Mandaten

Laatst gewijzigd: 22.11.2021