Mobiliteit & Parkeren

Opstoppingen, vertraagd verkeer, geen parkeerplaats,... het dagelijks leven in Sint-Joost verloopt zoals in andere grote steden. De auto's in privé bezit worden gemiddeld één uur per dag gebruikt. Van de Bruxell'air-premie van 400 euro tot het systeem van autodelen van Cambio, er is geen gebrek aan initiatieven. Meer en meer Brusselaars zoeken alternatieve oplossingen voor hun privé wagen. Ziehier de spelers die u kunnen helpen de kaap te overschrijden.