Voetgangers, personen met beperkete mobiliteit, fiesters

Voetgangers, personen met beperkete mobiliteit, fiesters

Zie Foto's album

Files, werken… Het verkeer in het Brussels gewest is niet altijd eenvoudig te trotseren, vooral met de wagen. Er bestaan andere alternatieven om je te verplaatsen in Sint-Joost en in de hoofdstad.

Voetgangers en personen met beperkte mobiliteit

Onder persoon met beperkte mobiliteit (PBM) moet worden verstaan : iedere persoon die wordt geconfronteerd met de moeilijkheid om zich te verplaatsen en onderworpen is aan obstakels die hij/zij niet of zeer moeilijk alleen kan overwinnen. De mobiliteitsproblemen kunnen zowel verband houden met leeftijd, ziekte, een voorlopige toestand (een zwangere vrouw,...) als met een tijdelijke of definitieve handicap (ziekte, blindheid, een persoon die zich verplaatst op krukken of met een rolstoel).

Toegankelijkheid van de openbare ruimten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de toegankelijkheid tot de openbare ruimte mogelijk maken voor alle gebruikers.
Er werden reeds inrichtingsregels voor personen met beperkte mobiliteit vermeld in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, zoals bijvoorbeeld wegen vrij van obstakels, een doorgang van minimum 1,5 m breedte, een stabiele en niet-gladde vloerbekleding enz. Een heel aantal regels die eveneens gunstig zijn voor alle voetgangers. Maar meer specifieke infrastructuren zoals kruispunten met verkeerslichten met geluid, podotactiele tegels en systemen van geleiding door reliëf op de vloer verbeteren tevens het comfort voor verplaatsingen van slechtzienden.

In Sint-Joost ijvert de gemeente er in het kader van de renovatie van de wijken voor om bijzondere aandacht te besteden aan personen met beperkte mobiliteit door de veiligheid en het comfort van het verkeer- met name op de trottoirs- te vergroten.

Reisgids voor reizigers met een handicap: https://handy.brussels/nl/

Aangepast vervoer

Personen met beperkte mobiliteit ervaren veel moeilijkheden om zich te verplaatsen in de openbare ruimte, vooral bij het gebruiken van het openbaar vervoer. Het Gewest, dat zich hiervan bewust is, werkt aan de verbetering van hun vervoersomstandigheden :

 • In bepaalde gevallen wordt assistentie voorzien
 • Specifieke inrichtingen van de openbare ruimten (bijvoorbeeld : metrostations uitgerust met plannen in Braille, bus 71 voorzien van een beweegbaar vlak voor rolstoelen, ...)
 • TaxiBus (link) voor gehandicapte personen

Aanvraag voor gehandicaptenplaats

Mits bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een parkeerplaats voor gehandicapte personen.

De gehandicapte persoon :

 • dient houder te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart
 • mag geen garage bezitten
 • moet zeer ernstige moeilijkheden ervaren om zich te verplaatsen
 • moet aan een ernstige handicap lijden van de onderste ledematen of aan een algemene handicap van tenminste 80 %, die zijn/haar mobiliteit ernstig hindert


De aanvraag moet worden ingediend bij de dienst Mobiliteit en moet de volgende elementen bevatten :

 • Het naar behoren ingevulde aanvraagformulier
 • Identiteitskaart van de PBM
 • Nationaal nr.
 • Kaart PBM
 • Vervaldatum van de kaart
 • Rijbewijs van de PBM of van de samenwonende persoon (zelfde adres als de PBM)
 • Grijze bestuurderskaart (PBM of samenwonende)
 • Inschrijvingsnr. van het voertuig
 • Algemeen attest van handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Fietsparking

Fietsnietjes


Kaarten met de fietsnietjes binnenkort beschikbaar.

Fietsboxen

In Brussel is het niet altijd mogelijk om je fiets te plaatsen in alle veiligheid wanneer je niet over een plaats beschikt in gemeenschappelijke ruimten. Opdat fietsers niet verplicht zouden zijn om hun fiets buiten te laten staan in slecht weer of met het risico op vandalisme, heeft de gemeente Sint-Joost onlangs 4 nieuwe fietsboxen geïnstalleerd, hetgeen hun aantal op 8 brengt :

 • Maria-Theresiastraat 74 (vol)
 • Jottrandlaan 37 (vol)
 • Scailquinstraat 35 (vol)
 • Verbiststraat 61 (vol)
 • Verbiststraat 84 (vol)
 • Kleine Dalstraat 23 (vol)
 • Gemeentestraat (vol)
 • Grensstraat 14 (vol)

In een fietsbox is plaats om 5 fietsen van inwoners van de wijk te stallen in alle veiligheid.
De huurprijs voor een plaats bedraagt 5 € per jaar, plus 50 € waarborg voor de badge. Iedere geïnteresseerde kan het formulier invullen dat dient te worden gedownload op de gemeentelijke website of beschikbaar is bij de dienst Mobiliteit.

Villo!

De gedeelde Villo ! Fietsen, die 7d/7 en 24u/24 beschikbaar zijn, vormen een uitstekende aanvulling op het openbaar vervoer. De kosten van de dienst hangen af van de tijdsduur van uw traject. Indien u een traject aflegt van meer dan 30 minuten, dan zullen de kosten worden gedebiteerd van uw bankrekening.

De stations op het grondgebied van Sint-Joost zijn gelegen :

 • Noordplein : 17 fietsen
 • Sint-Lazaruslaan : 18 fietsen
 • Sint-Joostplein/Willemsstraat (nr. 5-11) : 22 fietsen

Vandaag zijn er bijna 5000 fietsen beschikbaar in de 360 stations van de 19 Brusselse gemeenten.

http://nl.villo.be/Toutes-les-stations/Carte-des-stations
www.villo.be

Bypad

De gemeente Sint-Joost test momenteel de kwaliteit van het fietsbeleid met behulp van het instrument Bypad (BicYcle Policy AuDit) gebaseerd op de methoden van kwaliteitsmanagement. Dit middel, dat werd gecreëerd in het kader van een Europees project meer dan 10 jaar geleden, laat toe om nauwkeurig de sterkten en de zwaktes te analyseren, om nieuwe activiteitenvelden en potentiële verbeteringen te identificeren, om strategische partners te vinden en tot slot duurzame oplossingen te ontwikkelen.
www.brusselmobiliteit.be

Racagnac

Derailleur gesprongen ? Zin om een oude fiets weg te gooien die stof staat te vergaren in de garage ? Een rem die tegen het wiel wrijft en de indruk geeft dat u totaal geen fysieke conditie heeft ? Nood aan fietsadvies ?Het fietsherstelatelier « Racagnac » van het netwerk ADES, dat eveneens ondersteund wordt door het participatief budget van het Duurzame Wijkcontract As Leuven, is elke woensdag gratis geopend van 18u tot 20u. Indien u fietsen in kinder-/tienermaat heeft staan die u niet meer nodig heeft, kunnen zij ze gebruiken voor fietsanimaties.

Liedekerkestraat 71 - www.facebook.com/racagnac

The Bike Project

Het personeel van de gemeente Sint-Joost rijdt soms ook op twee wielen... maar nog niet vaak genoeg ! Sedert 2013 zijn er 3 elektrische fietsen ter beschikking van de gemeentelijke diensten om hun kleine verplaatsingen af te leggen. Om het gebruik ervan te verhogen, werd de gemeente Sint-Joost zopas geselecteerd in het kader van het project van Brussel Mobiliteit « The Bike project », voor een gepersonaliseerde opvolging door een deskundige van Pro Vélo en Traject. Een deskundigheid die de verantwoordelijke voor mobiliteit zal toelaten om voorstellen te doen aan de werknemers vanaf 2017.
www.thebikeproject.be

Gemeentelijk plan voor gedeelde zones voor fietsen, steps en motorfietsen : bescherming van de voetgangers en oplossingen voor zachte mobiliteit

Het College heeft het Gemeentelijk plan voor gedeelde zones voor fietsen, steps en motorfietsen goedgekeurd.
Concreet beoogt dit plan de aanleg van afgebakende parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor deze drie vervoermiddelen.
De ruimten vastgesteld voor de gedeelde zones zijn de volgende :

 • Rogierplein
 • Madouplein
 • Metro Kruidtuin
 • Sint-Joostplein
 • Armand Steurssquare
 • François Bossuetplein
 • Houwaertplein
 • Jean Demmanezplein
 • Sint-Lazarus Esplanade
 • Victoria Reginasquare
 • Verbinding Haachtsesteenweg en Middaglijnstraat
 • Haachtsesteenweg
 • Brabantstraat
 • Kruidtuinstraat
 • Koningsstraat

Contacten

Laatst gewijzigd: 27.05.2024