Métro 3

Métro 3 - Logo Métro 3

31/03/2021 - De werken aan de verbindingstunnel van Metro 3 aan het Noordstation gaan van start

2021 is een nieuwe mijlpaal voor de toekomstige Metro 3: de aanleg van een tunnel aan het Noordstation begint. Dankzij deze cruciale tunnel kan het eerste stuk van de metrolijn tussen het Noordstation en het station Albert in gebruik worden genomen.

Er wordt een nieuwe tunnel van 150 m lang onder de treinsporen van het Noordstation in Brussel gebouwd. Dit is een omvangrijk project in het kader van de omvorming van de huidige premetro (tussen het Noordstation en het station Albert) tot metro en -in latere fase- de uitbreiding van lijn 3 naar het noorden van Brussel.

Door een rechtstreekse verbinding tussen Albert en Bordet te bieden en tegelijkertijd de gemeenten Vorst, St-Gillis, stad Brussel, Schaarbeek en Evere tot aan de grens met Haren te bedienen, zal de toekomstige lijn een nieuwe, snelle en doeltreffende verbinding bieden voor de Brusselaars en zal ze voldoen aan hun behoeften die onlangs werden bevestigd, in een peiling uitgevoerd door Indiville.

Dit project vlak naast  het Noordstation zal een dubbele functie hebben. “In eerste instantie zal de onderdoorgang van de metrotunnel onder de treinsporen dienst doen als achterstation, zodat metro 3 de nodige keermanoeuvres kan uitvoeren wanneer het gedeelte Noordstation-Albert in gebruik wordt genomen. Op termijn zal dit deel tunnel  dienst doen als doorgangstunnel voor de hele metrolijn 3 tussen Bordet en Albert”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Om deze werkzaamheden uit te voeren werden voorbereidende werkzaamheden voor de verplaatsing van de ondergrondse netwerken uitgevoerd en werd een leegstaand gebouw aan de vooruitgangsstraat gesloopt. De bouwwerkzaamheden voor deze nieuwe infrastructuur zullen als volgt verlopen: in de Aarschotstraat en Vooruitgangstraat worden twee werfzones ingericht. Vervolgens worden daar twee ondergrondse toegangsputten tot de werf gegraven, respectievelijk 22 m en 15 m diep. Om het stadsleven zoveel mogelijk te vrijwaren, worden deze putten overdag gegraven, tussen diepwanden, beschut door een deksteen.

De wanden zijn gemaakt van beton om de contouren van de tunnel af te bakenen, waarna het binnenvolume van de ruimte kan worden uitgegraven naarmate de ondergrondse uitgraving vordert. In totaal zal 46.600 m3 grond worden uitgegraven, wat overeenkomt met het volume van 13 olympische zwembaden. Het grootste deel van de niet verontreinigde grond zal per boot worden getransporteerd en vervolgens gedeeltelijk worden benut als aanvullingsgrond op andere werven. Na de uitgraving wordt op straatniveau een betonnen platform gebouwd dat de bouwput afsluit, alvorens de uitrusting van de tunnel wordt aangevat.

Bovengronds blijft het verkeer in de Vooruitgangstraat onveranderd. De werken met een impact op het verkeer starten in een latere fase, wanneer een gedeelte van de Aarschotstraat tussen de d'Hoogvorststraat en de Rogierstraat wordt afgesloten.

De MIVB en Beliris nemen maatregelen om de hinder die inherent is aan elke werf zoveel mogelijk te beperken door houten schuttingen te plaatsen die een geluids- en stofbarrière vormen, en door de trillingen, de eventuele verzakkingen en de toegestane geluiddrempels strikt te bewaken. De buurtbewoners zullen de hele duur van de werf permanent op de hoogte worden gehouden van het verloop van de werken via bewonersberichten, nieuws op de website www.metro3.be, werfberichten via WhatsApp en een werfinformatielijn die bereikbaar is via e-mail en een gratis telefoonnummer.

De werken worden uitgevoerd door de tijdelijke vennootschap Progrès, bestaande uit BAM Contractors, Bam Galère en Soletanche Bachy, onder het bouwheerschap van Beliris. Ze zullen 1100 kalenderdagen duren. Het kostenplaatje van de werken wordt op 47 miljoen euro geraamd.

Het project metro 3

De toekomstige metro 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation, waaronder de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans, het creëren van een multimodaal eindpunt aan Albert, de omvorming van de bestaande stations en de bouw van een verbindingstunnel onder de sporen van het Noordstation.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project wordt geleid door de MIVB en Beliris en is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren.

De partners van metro 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de bouwwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Vanzelfsprekend zal de MIVB ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Bureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.

13.06.19 - Uitbreidingsproject voor metrolijn 3: infovergadering voor de Tennoodse

29/05/2019 - Uitbreidingsproject voor metrolijn 3: infovergadering voor de Tennoodse

In het kader van het uitbreidingsproject voor metrolijn 3, voorzien Beliris en de MIVB de bouw van een infrastructuur onder de spoorlijnen tussen de vooruitgangstraat en aarschotstraat. Deze zal de verbinding vormen tussen de bestaande tunnel van de premetro richting Albert, die wordt omgebouwd tot metro, en de nieuwe tunnel richting Bordet.

Beliris, Brussel Mobiliteit en de MIVB, in samenwerking met de gemeentes Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, nodigen u uit voor een infosessie in uw buurt over de werken in de omgeving van het Noordstation.

Wilt u meer weten over de procedure van het openbaar onderzoek, de termijnen of de toekomstige werken? Wilt u weten waar u de documenten voor het openbaar onderzoek kan raadplegen? Dat vertellen wij u graag tijdens deze infosessie.

Waar ? : Magic Land Théâtre - d'hoogvorststraat 8, 1030 Schaarbeek.
Elke vergadering duurt 1u30 (onthaal om 18u30 en start om 19u). Op de agenda: voorstelling van het project in de betrokken wijk en uitleg over het openbare onderzoeksproces. Aan het einde van de vergadering kunt u vragen stellen.

U kunt er niet bij zijn ?

U vindt de presentatie op www.metro3.be
Mail naar of bel het gratis nummer 0800 11 299
Schrijf u in op de nieuwsbrief op www.metro3.be

Laatst gewijzigd: 02.04.2021