Week van de Mobiliteit

Het is jouw mobiliteit

Zoals elk jaar in Brussel en in heel Europa staat in de loop van de maand september een week in het teken van de mobiliteit. Een week om de alternatieve middelen voor het gebruik van de wagen in de stad te leren kennen en te gebruiken : trein, fiets, tram, bus, step...

Autoloze zondag

Eén maal per jaar zet Brussel de auto's aan de kant, een gelegenheid om zich de stad op een andere manier eigen te maken en te beleven.
Autoloze zondag vindt steeds half september plaats, en op die dag is heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden voor het autoverkeer. Dit verbod geldt voor alle motorvoertuigen met inbegrip van LPG- voertuigen, elektrische voertuigen op 2, 3 of 4 wielen.

Enkel de hulpdiensten, de voertuigen van openbaar nut en personen met een vrijstelling zullen mogen rijden en de maximaal toegestane snelheid zal 30km/u bedragen. De Brusselaars worden uitgenodigd om zich te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen (gratis gedurende de hele dag).

Dankzij de steun van Brussel Mobiliteit en Brulocalis biedt de gemeente Sint-Joost een ruime waaier aan van activiteiten die tal van gezinnen bekoren om van hun dag te genieten : fietswagen circuit, bmx demo, handyquiz, informatiestands,....

Administratieve stappen om een vrijstelling te bekomen

Uw aanvraag wordt enkel behandeld als:

  • u in Sint-Joost-ten-Node woont.
  •  u buiten het Brussels Gewest woont, maar zich die dag moet begeven in Sint-Joost-ten-Node waar u de aanvraag indient.

Aangezien het aantal doorgangsbewijzen beperkt is, bevelen wij u aan uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

02 220 26 38

De uiterste afgiftedatum van de doorgangsbewijzen is 14september.

Niet vergeten bij de aanvraag te voegen:

een kopie van ieder document dat de reden van de aanvraag van het doorgangs­bewijs preciseert of bevestigt (zoals in het formulier gevraagd wordt).

Wettelijke verplichting:

Rappel: onderstaande documenten moeten steeds in het voertuig aanwezig zijn
en kunnen door een bevoegd persoon gecontroleerd worden:

  • grijze kaart (inschrijvingsbewijs);
  • geldige groene kaart (verzekering van het voertuig);
  • in voorkomend geval, het keuringsbewijs.

De bestuurder moet het doorgangsbewijs op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig aanbrengen.

Contact

Downloaden

Listing bedrijf vnd.ms-excel - 28 KB

Laatst gewijzigd: 29.08.2022