Stad 30

Stad 30

Stad 30

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, behalve op enkele grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt. In woonerven is de snelheid beperkt tot 20 km/u.

Hoe weet je hoe snel je mag rijden?

De algemene regel: 30 km/u.

De uitzonderingen: 20, 50 of 70 km/u.

Moet iedereen dan 30 km/u rijden?

Dat zegt de wegcode. Iedereen moet zich aan de snelheidsbeperking houden. Auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, motoren, bromfietsen, bussen, fietsen, steps…

Zelfs op afgescheiden fietspaden en eigen beddingen van het openbaar vervoer.
De enige uitzonderingen zijn:

  • De trams, die zich niet aan de wegcode hoeven te houden.
  • Hulpdiensten en prioritaire voertuigen bij het vervullen van hun spoedopdracht.
  • Sneeuwruimers.

Controles

Het doel van Stad 30: levens redden in het verkeer!

Het is niet de bedoeling om het aantal boetes op te drijven of "iedereen te flitsen”, maar om de weggebruikers aan te zetten spontaan 30 km/u te rijden.

De politie voert vanaf 1 januari 2021 controles uit. Er zullen sancties worden opgelegd zoals voor elke overtreding van de wegcode.

Het aantal vaste snelheidscamera’s (vandaag staan er 90 op gewestwegen) wordt binnen 3 jaar opgevoerd tot ongeveer 150, zowel op gewestwegen als op het gemeentelijk wegennet.

Het geld van de boetes wordt doorgestort aan het Gewestelijk Fonds voor Verkeersveiligheid met het oog op sensibiliseringsacties, de beveiliging van infrastructuur voor de verschillende weggebruikers, de aankoop van toestellen voor snelheidscontroles.

Voordelen

Voor meer verkeersveiligheid en minder zware ongevallen. Een betere levenskwaliteit voor iedereen.
Een autoluwe stad

De Stad 30 betekent potentieel minder verkeersongevallen met al hun dramatische gevolgen. Jaarlijks komen in Brussel 50 mensen om het leven of raken ernstig gewond door ongevallen als gevolg van overdreven snelheid. De Stad 30 is ook een betere gezondheid en minder lawaai. De Stad 30 zorgt voor een beter samenleven van de verschillende weggebruikers: bij 30 km/u verplaatsen voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers, autobestuurders ... zich in alle veiligheid.

Meer verkeersveiligheid - Een kleinere remafstand.
Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand. Zelfs bij een botsing blijven de gevolgen van het ongeval beperkt.

Meer verkeersveiligheid - Een beter gezichtsveld.
Bij 30 km/u vergroot het gezichtsveld. De bestuurder ziet overstekende voetgangers, fietsers en andere voertuigen beter.

Meer verkeersveiligheid - Minder zware ongevallen voor iedereen!
lagere snelheid leidt tot minder verkeersongevallen. De gevolgen zijn ook minder zwaar als je minder snel rijdt. Bestuurders kunnen beter reageren op onverwachte verkeerssituaties.

Het risico op overlijden voor voetgangers is 5 keer hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u. In de auto bedraagt het risico (voor bestuurders en passagiers) om gedood of ernstig gewond te raken 15% bij 30 km/u en 45% bij 50 km/u.

Een betere gezondheid en een beter leefmilieu - Minder geluidshinder
Door de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km/u halveert de geluidshinder door wegverkeer. Tussen 2,5 en 3,9 dB(A) afhankelijk van het wegoppervlak.

Infos

https://stad30.brussels/

Plan

Plan SJTN pdf - 1017.82 KB

Laatst gewijzigd: 13.01.2021