Sport, vector van integratie en eenheid

De toegang tot sportbeoefening vergemakkelijken

Inwoners en gebruikers, jongeren en ouderen aanmoedigen om te bewegen, zich in te spannen en fair-play te zijn door deel te nemen aan sportactiviteiten behoort tot de gemeentelijke prioriteiten.

De sportzaal « Nelson Mandela » (Groenstraat 50) is hier een mooi voorbeeld van. Deze telt een stijgend bezoekersaantal sedert haar opening in 2010 en toont het belang aan van een buurtzaal waar tal van gevarieerde publieken samenkomen. De zaal, die werd gebouwd in het kader van het Wijkcontract « Middaglijn van Brussel» met de steun van het Europese Efro-fonds, kreeg een andere naam in 2014 om hulde te brengen aan een groot man, die naast zijn politieke en sportieve carrière volop gebruik heeft gemaakt van sport als motor voor eenheid in een land waar gedurende lange tijd verdeeldheid heerste.

Deze ingesteldheid neemt tevens concrete vormen aan door de gemeentelijke herlancering van de sportcheque. Deze houdt vandaag een terugbetaling in tot 260€ per kind tussen 4 en 18 jaar oud voor de jaarlijkse aansluiting bij een sportclub. Aangezien de toekenningsvoorwaarden nu beter bekend zijn, hopen wij tijdens dit sportseizoen 600 jongeren te kunnen bereiken en hen er zo aan te herinneren dat ze welkom zijn in de sportclub !

2147 jongeren kregen sportcheque vanaf 2013.

Sport is een feest

Elk jaar organiseert de dienst Sport van de gemeente sportieve evenementen bestemd voor verschillende publieken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de leerlingen van de basisscholen tussen 8 en 12 jaar die samenkomen in het G. Petre Stadion voor een veelzijdige sportdag. Dit is voor hen een gelegenheid om minder gebruikelijke sporten te beoefenen : openlucht klimmen, ponyrijden,....(meer 800 leerlingen). De variant voor senioren kwam tot stand in 2015.

De gemeente viert iedere herfst de ervaren sportlui en clubs tijdens de avond van de « Sportverdiensten » (+- 60 deelnemers).

Sport voor zelfontplooiing

De sportanimatoren van de Jeugddienst, die verspreid zijn over de verschillende gemeentelijke sportzalen, begeleiden de jongeren na school of tijdens de schoolvakanties. Met veel toewijding verzekeren ze een gezonde en omkaderde sportieve ontplooiing, die er vaak voor zorgt dat kinderen zich gesteund voelen en solidair, autonoom en competitief zijn, tot grote vreugde van hun ouders.

De dienst Preventie moedigt eveneens de sportbeoefening aan bij jongeren. Deze dienst heeft reeds diverse gezellige sportieve ontmoetingen georganiseerd in de verschillende parken van de gemeente zoals het Vriendschappelijk toernooi van de Noordwijk, het Vriendschappelijk toernooi van « Pt'it Boule »... die de sociale samenhang bevorderen. De straatwerkers zijn sedert 2 seizoenen van start gegaan met de samenstelling van een ploeg die deelneemt aan de 20 km van Brussel. De jongeren, die getraind worden door zeer gemotiveerde werkers, wagen zich aan een sportief programma dat hen gedurende verschillende maanden in spanning houdt.

Tegen 2018 wordt de oprichting van een centrum met een sportief, onderwijzend en sociaal doel gepland, om de cohesie te bevorderen en sportbeoefening te combineren met slagen op school. Een begeleiding in de zin van: huiswerkschool « sport en studie », zou dubbel zo gunstig zijn voor jongeren die moeilijkheden ervaren op school.

Renovatie van de sportinfrastructuren

Er werd gestart met inspanningen om de kwaliteit te garanderen van de sportieve installaties van Sint-Joost. De werken met betrekking tot de waterdichtheid van de « Zwembaden van Sint-Joost » worden momenteel voltooid. De tribune van het voetbalterrein in het gemeentelijk stadion G. Petre dient een grondige renovatie te krijgen, waarbij zou kunnen worden uitgebreid door de opvangcapaciteit aanzienlijk te  verhogen met 1200 plaatsen. Er werd een haalbaarheidsstudie gelanceerd.

De opfrissing van de omnisportzaal Guy Cudell werd geprogrammeerd in het kader van het duurzame Wijkcontract « As-Leuven ».

Sport beoefenen

De uitgestrekte Kruidtuin is het domein waar joggers zich thuis voelen terwijl le P'tit Boule de favoriete plaats is van de voetballers en de basketspelers.

De Tennoodse sportzalen worden ingepalmd door de clubs die gevarieerde activiteiten aanbieden : boks, gevechtskunsten, badminton, voetbal, basket, kin-ball, dans, volleybal, psychomotoriek, korfbal en fitness staan op het menu van de sportzaal « Mandela » terwijl de omnisportzaal « Guy Cudell » in de Tweekerkenstraat eerder mini-voetbal, basket, Kin-ball en volleybal aanbiedt. De omkadering wordt verzekerd door een gemeentelijke ploeg bestaande uit coördinatoren, zaalbeheerders, sportanimatoren, onthaal- en onderhoudspersoneel.

Het gemeentelijk stadion Georges Petre, gelegen te Evere, biedt sportactiviteiten aan op grote terreinen (voetbal, rugby, basket, tennis, tafeltennis, petanque...). De polyvalente zaal ter beschikking wordt gesteld voor scholen en Zumba.

Tot slot bieden verenigingen (Ten Noey, vzw Anatolie, CTL la Barricade...) en privé-infrastructuren (Winners, Basic Fit...) eveneens danslessen, yoga, gym, squash, klimmen... aan voor elk publiek.

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Zulfikar Kir

Laatst gewijzigd: 01.10.2020