Structuren van tewerkstellingshulp

Lokale Werkwinkel van Sint-Joost

De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost informeert, adviseert en begeleidt personen in hun zoektocht van beroepsoriëntatie of tewerkstelling in Sint-Joost.

U vindt er :

 • een individuele en collectieve gepersonaliseerde opvolging
 • middelen voor professionele inschakeling en voorbereiding op de arbeidswereld
 • buurtdiensten en vernieuwende realisaties op het terrein
 • korte opleidingen

Dienst Tewerkstelling Opleiding

 • Infosessies over de aangeboden opleidingen vinden iedere maandagochtend plaats van 9u15 tot 12u30 (vooraf inschrijven).
 • Individuele of collectieve jobcoaching (opstellen van een CV, motivatiebrief, gericht zoeken naar werkgevers, aanwervingstesten,...)
 • Werkgelegenheidsruimte : terbeschikkingstelling van middelen voor het zoeken naar werk  : pc, kranten, werkaanbiedingen, telefoon, kopieerapparaat en aanwezigheid van adviseurs.
 • Groep voor beroepsoriëntatie en - bepaling

Mobiel loket

Het Mobiel tewerkstellingsloket, « ça roule pour l'emploi ! », kwam tot stand in het kader van de Duurzame wijkcontracten Liedekerke & As Leuven.

De bestelwagen ingericht als mobiel kantoor van de Lokale werkwinkel doorkruist de gemeente om jongeren  (16-30 jaar) tegemoet te treden en naar hen te luisteren, hen te begeleiden en uit te rusten om een baan en/of opleiding in de wacht te slepen. Het instrument is aantrekkelijk en de uitdaging groot voor de gemeente Sint-Joost : bijdragen tot de daling van het werkloosheidspercentage bij jongeren door hun sociale integratie te bevorderen om hen op weg te helpen naar een succesvolle loopbaan.

Het Mobiele Loket staat tot uw dienst op verschillende strategische plaatsen van de gemeente :

 • maandag 13h30-16h30 : niet ver van Actiris, Queteletplein n°5
 • woensdag 13h30-16h30 : Groenstraat, voor het n°52 (Nelson Mandelazaal)
 • donderdag 7h30-12h : Tweekerkenstraat (tijdens de markt)

« Atouménage »

De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost heeft een onderneming van sociale inshakelingseconomie voor schoonmaak en strijk opgericht, genaamd « Atouménage » die sedert meer dan 10 jaar goedgekeurd is voor dienstencheques. Dit initiatief van arbeidsinschakeling, ingevoerd door de Lokale Werkwinkel, met de steun van de gemeente Sint-Joost, creëert stabiele banen.

STIC

De dienst werken van collectief belang, de STIC, rekruteert werkzoekenden, leidt hen op d.m.v. werk en voert werken voor de gemeenschap uit sedert 1998. Ze draagt bij tot de ontwikkeling van de levenskwaliteit van de wijken door didactische werken van collectief belang te realiseren ten voordele van lokale overheden en verenigingen (inrichting van groene ruimten, vervaardiging van stadsmeubilair, voltooiingswerken en afwerking, conformiteitstelling en bewoonbaarheid,...)
Een professionele inschakeling die voor 200 personen heeft geresulteerd in een arbeidscontract bij privé-partners van de Lokale werkwinkel : GDF Suez, Axima Services, Novela, Brutec, In’Advance…

Begeleiding Socio-professionele inschakeling in de voorzieningen van het Duurzame Wijkcontract

De Lokale werkwinkel ontwikkelt specifieke projecten in het kader van het socio-economische luik van de Duurzame wijkcontracten (projecten van opleiding, begeleiding, steun aan de verenigingspartners…).
Gerichte opleidingen in de Horeca en het hotelwezen werden tot stand gebracht in het kader van het Duurzame wijkcontract As Leuven (2013-2017). (link naar Dwc6)
www.facebook.com/Mission-Locale-pour-lEmploi-de-Saint-Josse-349241678486...

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

In samenwerking met  Actiris maakt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, P.W.A.., het voor werkzoekenden mogelijk om te werken, door hen kleine jobs in de buurt aan te bieden, op een legale manier waarbij ze hun recht op werkloosheidsuitkering behouden en iets bijverdienen.
Het beantwoordt aan de noden (van particulieren, bedrijven en verenigingen) aan diensten die niet worden verstrekt op lokaal niveau : huishoudelijke hulp, tuinieren, administratieve hulp... Het creëert lokale initiatieven voor tewerkstelling : opleidingen, opendeurdagen...

Hoe genieten van de P.W.A. diensten ?

Particulieren maar ook de vzw’s, de gemeenten, de schoolinstellingen kunnen een beroep doen op  de diensten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap voor een bepaald aantal specifieke  activiteiten naargelang de gebruikers :

 • Voor particulieren : toezicht of begeleiding van zieke personen of kinderen, kleine herstellings- en onderhoudswerken aan de woning, tuinonderhoud, hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten 
 • Voor verenigingen: reiniging van de lokalen, kleine inrichtingswerken, verwerking, begeleiding en toezicht van kinderen bij ontspanningsactiviteiten,  hulp bij het ophalen van school, animatie, buitenschoolse activiteiten, bepaalde administratieve hulp
 • Voor lokale overheden : uitzonderlijke werken na evenementen die het gemeentepersoneel niet binnen een voldoende korte termijn het hoofd kan bieden, bepaald werk of seizoenswerk ter verbetering van het leefmilieu, bepaalde hulp aan het gemeentepersoneel

Procedure om gebruiker te worden van de P.W.A.- diensten ?

 • vervolledigen van een formulier van kandidaat-gebruiker waarin de uit te voeren taken en hun frequentie beschreven staan
 • jaarlijks inschrijvingsgeld storten van 7,44 € (gratis inschrijving voor WIGW’s)
 • prestaties betalen aan de P.W.A.-werknemers d.m.v. cheques voor een waarde van 5,95 € / h vooraf te kopen.  De prijs van de cheque bevat een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor arbeidsongevallen die de gebruiker en de dienstverlener dekt.

Hoe P.W.A.- werknemer worden ?

Om P.W.A.- werknemer (deeltijds werk) te worden dient men :

 • hetzij ingeschreven te zijn als werkzoekende bij Actiris en uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (U.V.W.)
  - sinds 2 jaar minimum voor de - 45 jarige
  - sinds 6 maanden minimum voor de + 45 jarigen
 • hetzij ingeschreven te zijn als werkzoekende bij Actiris en het bestaansminimum genieten.
 • hetzij uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (U.V.W.) te zijn en vrijgesteld van de verplichting van inschrijving als werkzoekende (voornamelijk de werklozen ouder dan 50 jaar). Men dient zich tevens in te schrijven bij het P.W.A. van zijn woonplaats.

De voornaamste werkvoorwaarden zijn :
• prestaties van max. 45u/maand
• prestaties van max. 70u/maand in het domein Jonge kinderen
• betaling van een aanvullend inkomen van 4,10 € / u netto zonder belastingen

Het is dus mogelijk om wettelijk tot 287 € netto per maand te verdienen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, waarbij het statuut van werkzoekende wordt behouden.

Convocatie : maandag.
Open voor het publiek : dinsdag, woensdag, donderdag van 9u30 tot 12u30.
Op afspraak : woensdag- en donderdagnamiddag en vrijdagochtend.

Openbare Computerruimte (OCR) Sapiens

Momenteel is het bijna onmogelijk om werk te zoeken zonder computer of internet. Deze instrumenten zijn onmisbaar geworden om een CV op te maken, vacatures te raadplegen, contact te nemen, sollicitaties te sturen per e-mail, enz.

Er bestaan ruimten waar u gratis toegang heeft tot deze informatica middelen die materiaal ter beschikking stellen en vaak zelfs opleidingen aanbieden.
De Openbare Computerruimte (OCR) Sapiens biedt de Tennodenaars sedert 2008 toegang tot 25 computers tegen een zeer toegankelijk tarief (1 €/per maand of 10 €/per jaar). Er worden tevens initiaties tot informatica en informatie- en communicatietechnologie georganiseerd door de animatoren van de vzw Fobagra, beheerders van de ruimte.

Open voor het publiek : dinsdag tot vrijdag : 9u-19u - zaterdag : 9u-13u.

Contacten

Lokale missie van Sint-Joost

Uniestraat 31
1210 Brussel
Bilal El Ouassyf

Het Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschap (PWA)

Jerusalemstraat 46
1030 Brussel

Atouménage dienst

Charlenne Kumeso
Strijkatelier van "Atouménage"

Service de Travaux d’intérêt collectif (STIC) de la Mission locale pour l'emploi de Saint-Josse

Verantwoordelijke

ODR 1210 (Openbare Digitale Ruimte)

Mérinosstraat 1b
1210 Brussel

Laatst gewijzigd: 08.10.2018