Strijd tegen onwellevendheden

Strijd tegen onwellevendheden

Zie Foto's album

Een sigarettenpeuk of de verpakking van een broodje op de grond werpen, de hond zijn behoeften laten doen op de stoep zonder het op te rapen, vuilniszakken op het verkeerde tijdstip buiten zetten, het afval niet sorteren of nog op straat plassen of spuwen, het zijn tactloze gebaren die het leven van de Brusselaars verpesten.
De stad schoon houden heeft een kostprijs. Dat is waarom netheid een zaak is van iedereen en elk gebaar telt.

Ziehier de bedragen van het Belastingreglement van Sint-Joost, in werking getreden in juli 2014, die  sluikstortingen en andere vervuilende handelingen sanctioneren :

  • 75 € - niet-reglementaire zak of buitengezet buiten de ophaaluren, vervuiling (urine, spuug, uitwerpselen...)
  • 450 €/m³ – bouw-, afbraak- of renovatieafval.
  • 250 €/m3 - zakken, recipiënten, voorwerpen, grofvuil of afvalstoffen, niet bestemd voor de ophaling van huisvuil
  • 375 € - graffiti, tags of opschriften


Als aanvulling op het politiewerk zijn er 7 gemeentelijke ambtenaren beëdigd om het Gemeentelijk belastingreglement vast te stellen en te doen toepassen.

Belastingreglement Netheid

Contact

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Administratief directeur
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)


 

Laatst gewijzigd: 05.12.2022