SPI – Socio-professionele inschakeling

De dienst Budgetbegeleiding staat personen bij die hoofdzakelijk genieten van een inkomen van het OCMW (leefloon of sociale bijstand).  Zij concentreert zich op het publiek dat, op vrijwillige basis, begeleid willen worden in een traject van socio-professionele inschakeling waardoor het een maximum aan bekwaamheden en middelen kan verwerven om (opnieuw) werk te vinden.

De opvolging kan gaan van het vastleggen van een project tot het zoeken naar werk, door alle gevoelige acties te gebruiken die de socio-professionele inschakeling bevorderen :

  • socio-professionele balans
  • psychosociale begeleiding
  • alfabetisering
  • leren van het Frans of het Nederlands
  • voorvorming
  • diverse opleidingen

Het programma kan alle kosten op zich nemen zoals de transportkosten, de opvang, de remobilisatie, de (voor)vorming en hulp bij het zoeken naar werk. 

De dienst wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Raadplegingen van maandag tot donderdag van 08u45 tot 11u45.
Raadplegingen Werktafel : op maandag, dinsdag en woensdag van 13u30 tot 15u30.

Contact

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

 

Laatst gewijzigd: 07.09.2017