Leefloon

Als uw bestaansmiddelen onvoldoende zijn en u deze toestand niet zelf kunt wijzigen, dan hebt u, in principe, recht op een leefloon. Het leefloon vervangt het voormalige bestaansminimum en wordt toegekend door het OCMW.

Vooraleer het OCMW beslist om u het leefloon toe te kennen, zal het een onderzoek voeren naar uw persoonlijke financiële toestand.

Om uw rechten en verplichtingen te kennen met betrekking tot het leefloon, vraagt u best rechtstreeks inlichtingen bij het OCMW van Sint-Joost.

Contact

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Luc Frémal
Algemene sociale dienst
Amélie Vanwissen
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)

Laatst gewijzigd: 07.09.2017