Sociale Actie

Sociale Actie

ocmw

Alle personen die op regelmatige wijze woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node die financiële en/of sociale moeilijkheden hebben, kunnen van de steun van het OCMW genieten voor zover zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.
De algemene sociale dienst ontvangt en behandelt de aanvragen tot sociale hulp bij het OCMW. Deze kunnen mondeling of schriftelijk worden gevraagd.

Enkele voorbeelden van aangeboden diensten :

 • financiële hulp
 • huisvesting
 • medische hulp
 • hulp en verzorging aan huis
 • werkverschaffing
 • schuldbemiddeling
 • psychosociale hulp
 • gerechtelijke bijstand
 • opname in instellingen
 • opvang in sociale hulpcentra
 • crisisopvang
 • financiële begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de energiebevoorrading
 • culturele cheques om de sociale en culturele deelname te bevorderen.

De aanvragen gebeuren van maandag tot donderdag van 8u45 tot 10u.

Contact

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

Het opstarten van een callcenter is 7 dagen per week geopend

Sinds 1 juli 2020 is ons callcenter 7 dagen per week geopend van 8u30 tot 16u30.

Het callcenter heeft als doel het publiek te informeren, maar ook te richten op de betreffende diensten. De verzoeken worden doorgestuurd naar de betrokken agenten, die de nodige maatregelen nemen om ze te verwerken. De dienst beheert ook verzoeken die worden gedaan via het algemene e-mailadres van de sociale afdeling:

Verantwoordelijke: Mevrouw Amélie VANWISSEN
Directeur sociale actie

Telefoonhotlines

02 220 29 69 – 02 220 24 11
Maandag t / m zondag (7 dagen per week)
8u30 tot 16u30

Covid19 - Heb je recht op maatschapelijke hulp?

Hulp voor de bewoners van Sint-Joost die getroffen worden door de crisis COVID-19
Het OCMW van Sint-Joost kan financiële, materiële, sociale, medische, psychologische, ... hulp
verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven niet meer kunnen betalen omwille van de
crisis rond het coronavirus.

VOOR WIE?

Deze steun is niet enkel toegankelijk voor de leefloners maar is bedoeld voor iedereen die de gevolgen ervaart van de
Covid-19-crisis.
Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen verloren zijn of die bijkomende uitgaven
hebben, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, zelfstandigen,
personen met een handicap, werknemers uit de culturele en de evenementensector, …
Deze hulp zal verleend worden aan personen in nood na een individuele analyse.

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN?

VOEDSELHULP

Voedselcheques ter waarde van 50 tot 100 euro, attest voor de sociale kruidenierswinkel, …

HULP BIJ HUISVESTING

Huurgelden en kosten (tijdens de COVID- 19-crisis) met uitzondering van de huurwaarborg, meubilair, ...

HULP INZAKE ENERGIE

Facturen voor water, gas en elektriciteit, huishoudelijke apparaten, …

HULP INZAKE GEZONDHEID

Tussenkomst in medische en psychologische kosten: consultaties, medicijnen, ziekenhuisrekeningen, …

PSYCHOSOCIALE HULP

Tussenkomst in de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst,
psychiatrische problemen, ...

HULP INZAKE DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Aankoop van informaticamateriaal in het kader van de schoolbegeleiding (middelbaar onderwijs en hogere
studies), in het kader van een vorming, voor studenten: betaling van installatiekosten en internetabonnement, ...

INCIDENTELE HULP

Voor onbetaalde facturen door een daling van de inkomsten, schuldbemiddeling, …

HULP VOOR KLEINE KINDEREN EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Tussenkomst in de kosten voor buitenschoolse stages en activiteiten, de inschrijving in sportclubs, de inschrijving voor taalcursussen, de begeleiding, activiteiten met onze interculturele bemiddelaars,
artikel 27, boekcheques, …

TOT WIE MOET IK MIJ RICHTEN?

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

Laatst gewijzigd: 29.10.2020