Huisvesting

De dienst huisvesting heeft tot doel om de begunstigden te helpen de problemen op te lossen die zij ondervinden in hun woning en ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot een huisvesting die overeenkomstig is met de regels omtrent gezondheid, veiligheid en hygiëne.

De dienst huisvesting is ook verplicht om te bemiddelen wanneer er sprake is van een vijandige relatie met de eigenaar. Ze spelen dus een bemiddelende rol tussen de huurder en de eigenaar. Zij zorgen ervoor dat de rechten en verplichtingen van elke partij gerespecteerd worden. De dienst tracht de gebruikers tevens te ondersteunen in hun energiebeheer.

De dienst Huisvesting werkt samen met andere externe organismen teneinde de kansen te verhogen voor de begunstigden om toegang te krijgen tot een degelijke woning : het Sociaal Vastgoedagentschap, de Goedkope Woningen, het gemeentebestuur (dienst verhuringen).

Huurwaarborgen die het gevolg zijn van een bijstand door het OCMW zijn ofwel een bankgarantie als gevolg van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling of een garantieverklaring waarin het OCMW schriftelijk verklaart de eventuele kosten tengevolge van eventuele huurschade ten laste te nemen.

Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de overheden, de OCMW's en de oliesector.

Het gaat om een factuur betaald voor :

  • stookolie
  • lamppetroleum
  • propaangas

Om meer te weten over de aanvraagprocedure en wie ervoor in aanmerking komt, kan u tevens de website www.verwarmingsfonds.be raadplegen.

Contact

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

Laatst gewijzigd: 26.07.2022