Inschrijven in Brussel

Inschrijven in Brussel - speeltuinen

Het is op de schoolbanken dat de bouwstenen voor het verdere leven worden gemaakt, vanaf de eerste jaren. Deze kostbare leertijd is een ernstige zaak. Sommigen besteden meer dan twintig jaar om zonder problemen te leren, maar voor sommigen is de school eerder een hel. Maar in ieder geval leert de school ons rekenen, ons uitdrukken, onze gedachten structureren; maar ze is ook een ongelooflijke smeltkroes van leven en cultuur.

Iedere school heeft zijn eigen educatief project, een pedagogisch programma, en rekent op zijn team om het tot een goed einde te brengen. De school, dat is ook een structuur die hoort bij het leven in de wijk en een belangrijke reeks activiteiten hierrond induceert. De leerkrachten ontmoeten en de school in het gezinsleven integreren, is ongetwijfeld een van de wegen naar een harmonieuze overgang van het gezin naar de school. 

In het Nederlandstalig onderwijs wordt ieder jaar de inschrijvingsprocedure bepaald, in functie van de beschikbaarheid en de aanvragen. Om er meer over te weten, kan u terecht bij Sint-Joost-aan-Zee of de algemene websites :

www.inschrijveninbrussel.be
www.samennaarschool.be
www.onderwijs.vlaanderen.be

Om je kind in te schrijven op de school telefoneer T 02 220 28 40 voor meer inlichtingen of zie:
www.inschrijveninbrussel.be - www.samennaarschool.be

Laatst gewijzigd: 19.09.2022