Parkeren voorbehouden aan PBM

Stationnement PMR

Op het grondgebied van Sint-Joost worden 74 parkeerplaatsen ter beschikking gesteld van personen met beperkte mobiliteit (PBM) om hun verplaatsingen in de gemeente te vergemakkelijken. De plaatsen, die duidelijk herkenbaar zijn door de blauwe kleur en een pictogram op de vloer, worden begeleid van een bord dat herinnert aan de exclusiviteit van de plaats.

De Europese parkeerkaart voor gehandicapte personen wordt afgeleverd door de FOD (Federale Overheidsdienst) Sociale zekerheid en geldt als afwijking (bewonerskaart niet nodig).

Een nieuwe plaats zou kunnen worden bepaald (niet toegekend !) door de gemeente, na een administratief- en politieonderzoek, indien een inwoner met beperkte mobiliteit over de kaart beschikt en werkelijk beperkt is in zijn mobiliteit. Er dient te worden opgemerkt dat de plaatsen nooit op naam zijn en dus bruikbaar zijn door alle houders van de officiële kaart. Een formulier kan worden ingevuld bij de dienst Mobiliteit.

Zelfs voor enkele minuten is het eenvoudigweg verboden om er te parkeren indien u geen houder bent van de kaart (of begeleider van een gehandicapte persoon). Het kan onoplettenden tot 110 € boete kosten. Ernstiger zijn de misbruiken van de kaart zelf : indien personen uit de omgeving van de gehandicapte persoon de kaart gebruiken terwijl de persoon niet aanwezig is, bijvoorbeeld, of de kaart nog gebruikt wordt na het overlijden van de houder, dan kan de politie een PV opstellen voor vervalste, nagemaakte of vervallen kaarten.

http://www.handicap.fgov.be/nl/sociale-en-fiscale-maatregelen/parkeerkaart

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).