Parking Scailquin : 68 € voor Tennodenaars !

parking Scailquin

Opgelet: Verlenging van de sluiting van de werken aan de parking van Scailquin tot 2022.

Sint-Joost, de dichtst bevolkte gemeente van België, versterkt haar parkeerbeleid ten gunste van de inwoners die te vaak moeite hebben om een parkeerplaats te vinden, aangezien het aanbod van parkeerplaatsen op de weg ontoereikend is in verhouding tot de behoeften (15 plaatsen per 100 inwoners in Sint-Joost, terwijl het gemiddelde in het Brussels Gewest 20 plaatsen/100 bedraagt).

Als antwoord op deze uitdaging heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Joost besloten om te kiezen voor een globale en geïntegreerde aanpak voor het parkeren op zijn grondgebied om de verschillende mobiliteitsproblemen aan te pakken en het leefkader van zijn burgers te verbeteren. In deze optiek heeft de gemeente beslist om de parkeercontrole op de weg uit te breiden tot 21 u zodat zoveel mogelijk inwoners 's avonds vlotter een plaats kunnen vinden alsook om de parkeercontrole te internaliseren vanaf 1 januari 2020.
Terwijl de inspanningen om parkeerplaatsen van lokale bedrijven te delen moeten worden voortgezet, heeft de overheid tevens de verplichting om de voorzieningen waarover ze beschikt te mobiliseren teneinde een antwoord te bieden op deze uitdaging.

De parking zal toegankelijk zijn voor inwoners van Sint-Joost alsook voor de Tennoodse lokale ambtenaren (gemeenten, scholen, politie enz.) met een voorkeurtarief van 68 €/maand.

Daarnaast worden bijzondere "Nacht en weekend" tariefmaatregelen aangeboden aan iedere abonnementhouder, die het recht geven om te parkeren van maandag tot en met donderdag tussen 17u en 8u tijdens de week en van vrijdag 17u tot maandag 8u tijdens het weekend voor een bedrag van € 15 per maand voor inwoners en € 20 voor andere abonnementhouders.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot donderdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).

Op vrijdag blijven de diensten van 08:30 tot 13:00 per e-mail en telefonisch bereikbaar in het kader van de maatregelen voor de beperking van de energie-uitgaven.