Square & tuinen

De groene ruimten en speelpleinen zijn tijdens de dag geopend en worden bewaakt door de gemeenschapswachten ; kinderen kunnen er in alle veiligheid spelen. Kinderen jonger dan 7 jaar dienen
echter te worden vergezeld van een volwassene.

botanique

Tuinen van de Botanique (beheer BIM)

08 : 00 - 20 : 45 (zomertijd), Konings- / Gineste- / Kruidtuinstraat & Sint-Lazaruslaan
Dit panoramisch park versierd met een dertigtal bronzen beeldhouwwerken, een vijver, een grote fontein, enkele opmerkelijke bomen is een groen « kruispunt » geworden aan de ingang van de Noordwijk van Brussel.
Van zijn eerste bestemming als botanische tuin heeft het een mengeling van stijlen bewaard (Frans, Italiaans, Engels) en een grote variëteit aan bomen en planten. Het exotisme dat aanwezig is in de prachtige serres werd buiten overgenomen door de keuze van de boomsoorten en de afbeelding van wilde dieren op de beeldhouwwerken.
Bijzondere aandacht werd besteed aan Centraal-Afrika, dat toen gekoloniseerd was.
Deze « stedelijke jungle », die zich uitspreidt over meer dan 6 ha aangelegd als terras, werd ingehuldigd in 1829. Het hoogste terras, aan de voet van de Orangerie, ontvangt gul de talloze bezoekers die kunnen baden in het zonlicht. Het terras van Café Bota biedt een gewaardeerde rustplaats.
Het BIM bereidt momenteel een ontwerp voor van inrichting van een Paviljoen voor tuiniers.

Botaludique

Deelnemers van een groep voor permanente vorming van de vereniging EYAD nodigen u uit om een culturele plek te (her)ontdekken die vlot toegankelijk is en rijk aan geschiedenis in het centrum van Brussel. Laat u door het KAARTSPEL meevoeren in de Kruidtuin op ontdekking langs haar beeldhouwwerken en hun symboliek.
In samenwerking met de vzw Média Animation werd het ontdekkingsspel van de beeldhouwwerken van de Kruidtuin « Botaludique », geconcretiseerd. Een papieren versie (beschikbaar bij de vzw Eyad of online downloadbaar), een smartphone- applicatie en een blog (botaludique.weebly.com) vervolledigen dit initiatief dat verdere culturele ontdekkingen mogelijk maakt.

Steurs

Armand Steurssquare

09 : 00 – tot zonsondergang (max. 21u)
De Armand Steurssquare ligt in het oosten van Sint-Joost-ten-Node, in het deel waar de verstedelijking het traagst op gang kwam, en is een perfect voorbeeld van de landschappelijke en stedenbouwkundige aanpak tussen de twee wereldoorlogen. De square draagt de naam van de man die burgemeester was van Sint-Joost-ten-Node tussen 1885 en 1899 en een belangrijke rol speelde bij de waterbevoorrading van de Brusselse voorsteden.
Deze beschermde en betoverende square wordt onder andere verfraaid door een fontein en een gewelf in pure Art Deco stijl. We ontdekken er « De Bron » van Julien Dillens en « De Steenhouwers » van Guillaume Charlier. Aangezien het hoogteverschil aanzienlijk genoemd kan worden, werd er met een subtiel spel van hellingen en trappen gewerkt.. De bomen en struiken, hagen en bloemperken werden niet alleen gekozen in functie van hun weerstand, maar ook
op basis van de elkaar opvolgende bloeitijden.
Sedert 25 jaar vindt tijdens de maand september een tentoonstelling plaats van monumentale beeldhouwwerken op de grasperken op initiatief van de vereniging « de Vrienden van de Steurssquare ».
Dit groene juweeltje is de ideale plek voor lezers, dromers en stille gesprekken…

Tuin van het Gemeentehuis

Tuin van het Gemeentehuis

8 : 30 – 17 : 00 (openingsuren van het gemeentebestuur), Sterrenkundelaan 12-13
De tuin van de oude violist Charles de Bériot, die in 2011 werd heraangelegd door de gemeentediensten en de Stic van de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gemeente Sint-Joost, verwelkomt op groene wijze de Tennodenaars die zich naar het gemeentebestuur begeven. Er
worden regelmatig tentoonstellingen van beeldhouwwerken of foto’s gehouden, die deze groene ruimte veranderen in een culturele openluchtruimte.

Downloaden

Plan Groene ruimten pdf - 160.69 KB

Laatst gewijzigd: 05.09.2022