Parkeren

Parkeren

Parkeermeter

Gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte

Om de buurtbewoners te beschermen, die steeds meer moeite hebben om een parkeerplaats in de buurt van hun woning te vinden, werd in de hele gemeente betalend parkeren ingevoerd. De bewonerskaart maakt het mogelijk om auto’s van pendelaars te beperken. Er zijn andere vrijstellingskaarten voor betalend parkeren beschikbaar voor handelaars, bedrijven, hoteluitbaters of personeel uit de verenigingssector dat regelmatig in Sint-Joost werkt.
De dienst Parkeren ziet erop toe dat het gemeentelijk reglement in de verschillende parkeerzones wordt nageleefd. Stewards zijn op het terrein aanwezig en controleren de geldigheid van de tickets. Indien u een probleem ervaart of een vraag heeft over het parkeren, dan kunt u zich wenden tot een van hen. Zij zullen u graag helpen of bijstaan.

Vanaf 1 oktober worden de parkeerretributies voor het grondgebied van Sint-Joost ook verstuurd naar de e-box van particulieren met een rijksregisternummer en de e-box van bedrijven met een KBO-nummer. De federale e-box is een beveiligde interface voor het raadplegen en beheren van documenten die door overheidsinstellingen worden uitgegeven.

Indien u niet over een vrijstellingskaart voor betaald parkeren beschikt, kunt u bij de parkeerautomaten betalen met een bankkaart, per sms naar 4411 of via een applicatie (Yellowbrick,...).

De retributie dient te worden betaald op bankrekeningnr. BE 82 0971 2532 1168

- Informatieaanvraag voor parkeerkaarten (bewoners, professionals, enz.):

 • 02 220 25 99
 • 02 220 28 76
 • 02 220 26 86
 • 02 220 25 46

- Aanvraag voor informatie en betwisting van parkeerretributies:

 • 02 220 25 88
 • 02 220 26 35

Opgepast ! De officiële nummerplaat (achterplaat van het voertuig) bepaalt het tarief dat van toepassing is wanneer een voertuig stilstaat in 2 parkeerzones (groen en rood).

Elektronische betaling

Bij de parkeerautomaten kan worden betaald met een bankkaart, per sms naar 4411 of via een applicatie (Yellowbrick,...).
Bij de betaling aan de automaat voert elke gebruiker zijn nummerplaat in, die in het systeem wordt geregistreerd. Er wordt dus geen papier geprint en u hoeft niet terug naar de auto om een ticket achter de voorruit te plaatsen.
Het "Start / Stop" systeem dat kan bediend worden via applicaties op de smartphone of via sms biedt het voordeel dat de werkelijke parkeertijd wordt betaald, namelijk exact op de minuut.

4411

Indien u een smartphone heeft, hoeft u enkel een sms te sturen naar 4411 met de code van de automaat, gevolgd door een spatie en de nummerplaat van uw voertuig. De parkeersessie eindigt zodra u een sms stuurt naar 4411 met vermelding van de letter Q (transactiekosten: € 0,15 per verzonden/ontvangen sms).

Yellowbrick

Download de applicatie op uw smartphone en log u in met uw klantnummer.
De parkeersessie loopt af zodra de telling wordt gestopt (transactiekosten : min. 0,15 € per gebruik).

Parkeerzones

Groene zones, prioriteit voor buurtbewoners

De groene zones hebben betrekking op alle wegen van Sint-Joost, uitgezonderd de rode handelaarszones.
Betalend van maandag tot zaterdag, van 9u tot 21u, behalve voor houders van een bewoneskaart of andere types van vrijstellingskaarten.

Alle types van vrijstellingskaarten zijn er geldig.

Tarief 2 groene zones = korte duur

15 minuten 0,10 cents
1 uur 1,50 €
2 uur 2,50 € per uur

In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de betaalde parkeertijd of van de maximaal toegestane parkeertijd van 2 uur, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitair bedrag van 25€ per parkeerperiode (4u30).

Rode handelaarszones

Rode zones zijn beperkt tot winkelstraten waar de rotatie van voertuigen noodzakelijk is om de toegankelijkheid voor klanten te bevorderen. Parkeren is er beperkt in de tijd (max. 2 uur) en betalend voor iedereen.
De parkeeruren en de voorwaarden worden aangegeven op de parkeerautomaten.
Betalend van maandag tot zaterdag, van 9u tot 18u (sinds 01/01/2021; na 18u geldt het "groene zone"-tarief tot 21u).

De rode zones zijn :

• Albert II-laan
• Haechtsesteenweg, tussen nr 61/81 en tussen nr 64/84
• Leuvensesteenweg, tussen Sint-Joostplein en Twee Torenstraat
• Brabantstraat
• Ginestestraat
• Marie Popelinstraat
• Koningsstraat, tussen de Galileelaan en de Kruidtuinstraat
• Sint-Lazarusstraat

Rode handelaarszone

Tarief 2 rodezones = korte duur (MAX 2u)

15 minuten 0,10 cents
1 uur 1,50 €
2 uur 2,50 € per uur

In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de betaalde parkeertijd of van de maximaal toegestane parkeertijd van 2 uur, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitair bedrag van 25€ per parkeerperiode (4u30).

Leveringszones

Deze zones zijn bestemd voor het laden en lossen over de hele lengte ervan en dit tijdens de uren vermeld op het bord.
Ieder voertuig geparkeerd op deze zone zonder goederen te leveren is een retributie verschuldigd van 100€.
Controles zullen systematisch worden uitgevoerd.
De signalisatie en de wegmarkering ervan zijn duidelijk identificeerbaar.

Zones voor elektrisch laden

Parkeren in een zone voor « Elektrisch laden » is gratis toegestaan zolang het elektrisch voertuig van de gebruiker bezig aan het laden is.
Een forfaitaire retributie van 50€ per parkeerperiode is verschuldigd voor een elektrisch voertuig dat niet bezig aan het laden is of voor een geparkeerd niet- elektrisch voertuig.
Vrijstellingskaarten zijn niet geldig in de zone voor elektrisch laden.

Elektrische oplaadzones (2 plaatsen/zone) :

 • Haachtsesteenweg 2
 • Twee Torenstraat 8

https://www.charge.brussels/netwerkstatus
https://openchargemap.org/site

Tolerantiezones

Uitbreiding van de tolerantiezone (Schaarbeek) vanaf 01.01.2021

Het principe van de tolerantiezone is het volgende : indien u in het bezit bent van een geldige bewonerskaart uitgereikt door de gemeente Sint-Joost en u woont in een van de straten die op de bijgevoegde lijst vermeld staan, dan kan u parkeren in gelijk welk deel van de tolerantiezone dat zich op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek bevindt.

Om deze tolerantie effectief te maken, is echter een uitwisseling van gegevens tussen onze 2 gemeenten noodzakelijk. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden doorgegeven aan de andere gemeente, gelieve ons dit dan te laten weten door een e-mail te zenden naar volgend adres: met als onderwerp: "Tolerantiezone Sint-Joost/Schaarbeek" en met het volgende bericht: "Ik wens niet dat mijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan de gemeente Schaarbeek en zie daarom af van het recht om gebruik te maken van de parkeertolerantie op het grondgebied van de andere gemeente".

Ter herinnering, indien u sinds 1 januari 2020 een parkeerretributie heeft ontvangen voor het parkeren in één van de straten in de tolerantiezone vermeld in deze bijlage, gelieve dan een e-mail te zenden naar volgend adres: met als onderwerp "Tolerantiezone - annulering retributie" en met het volgende bericht: "In het kader van het tolerantieakkoord tussen de gemeenten Sint-Joost en Schaarbeek, wens ik dat u overgaat tot de annulering van het/de volgende parkeerretributie(s) : ticketnummer(s)".

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de dienst Parkeren op T 02 220 28 76 -

 

Plan Uitbreiding van de tolerantiezone (Schaarbeek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Listing van de straten

Uitbreiding van de tolerantiezone Brussel vanaf 27.02.2021

Het principe van de tolerantiezone is het volgende : indien u in het bezit bent van een geldige bewonerskaart uitgereikt door de gemeente Sint-Joost en u woont in een van de straten die op de bijgevoegde lijst vermeld staan, dan kan u parkeren in gelijk welk deel van de tolerantiezone dat zich op het grondgebied van de gemeente Brussel bevindt.
 

Plan stationnement zone tolérance Bruxelles-ville

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listing van de straten

Klacht betreffende een retributie

 • Uw mail met de klacht moet de volgende informatie bevatten :
 • de referentie van de retributie
 • een kopie van de identiteitskaart van de betreffende persoon
 • de naam en de voornaam van de eigenaar van het voertuig die de retributie heeft ontvangen
 • de nummerplaat
 • een telefoonnummer van de betreffende persoon
 • Voeg ieder bewijs toe met betrekking tot de betwisting     (leveringsbon, bewonerskaart, betalingsbewijs, kaart PBM, ...)

Vrijstellingskaarten voor betalend parkeren

Samenvattingformaliteiten voor parkeerkaarten

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

IRISBOX - elektronisch loket

Wij wijzen erop dat vrijstellingskaarten niet langer worden toegekend voor voertuigen van meer dan 3,5 T en voor voertuigen van minder dan 3,5 ton van de volgende types (categorieën DIV) :  aanhangwagen, camper van meer dan 5,5 m, takelwagen, kraan, heftruck, landbouwmateriaal, tuinbouwtrekker, industrieel materiaal, trekwagens, voertuigen met kentekenplaten voor "proefritten" die beginnen met "ZZ".

Bewonerskaart

De bewonerskaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de uitreikingsdatum.
Ze is geldig over heel het grondgebied van Sint-Joost, uitgezonderd in de rode zones, behalve na 18u en voor 9u ‘s ochtends. Het is tevens mogelijk om een “tijdelijke bewonerskaart” te verkrijgen die geldig is gedurende 63 dagen.
Deze wordt toegekend aan personen gedomicilieerd op het grondgebied die gedurende een bepaalde tijd een parkeerkaart nodig hebben. De nodige documenten zijn dezelfde als voor de bewonerskaart.

De bewonerskaart dient volledig en zichtbaar aan de passagierskant aan de binnenkant van de voorruit te worden geplaatst.

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten :

 • identiteitskaart
 • inschrijvingskaart
 • voor leasingvoertuigen : het bewijs bezorgen van deze leasing waarop uitdrukkelijk de naam van de aanvrager moet vermeld worden
 • voor bedrijfsvoertuigen : het attest leveren van de firma waarin gestipuleerd wordt dat de aanvrager er de enige gebruiker van is
 • voor het voertuig van een derde persoon : de aanvrager dient verplicht een kopie te bezorgen van de verzekeringspolis waarop vermeld wordt dat hij de hoofdbestuurder is van het voertuig
 • voor een persoon in een ander dan hoofdverblijf : het betalingsbewijs bezorgen van de belasting op de andere dan hoofdverblijven van de gemeente.

De bewonerskaart kan enkel elektronisch worden betaald.

"Tijdelijke" bewonerskaart

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

 • vereiste documenten voor het verkrijgen van een bewonerskaart
 • bewijs van inschrijvingsaanvraag (Model 2)
 • voor een huurvoertuig : een kopie bezorgen van het huurcontract dat expliciet de naam van de aanvrager dient te vermelden

De tijdelijke bewonerskaart kan enkel elektronisch worden betaald.

Tarieven bewonerskaart

1ste kaart 5€
2de kaart 50€
3de kaart (max. 3 per huishouden) 200€
Tijdelijke bewonerskaart 63 dagen 5€
Duplicaat bewonerskaart 50

Professionele kaart

Bedrijven, vzw’s, zelfstandigen gevestigd in Sint-Joost

De vrijstellingskaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de datum van uitreiking.
Geldig op heel het grondgebied van Sint-Joost uitgezonderd voor de rode zones.
De onderneming duidt één enkele verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te halen bij de Gemeente.

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten :

 • De statuten van de vennootschap of uittreksels van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Een kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke
 • Het naar behoren ingevulde mobiliteitsformulier
 • De inschrijvingskaart voor voertuigen bij de DIV
 • Een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.

Tarieven vrijstellingskaarten voor betalend parkeren
(bedrijven, vzw’s, zelfstandigen gevestigd in Sint-Joost)

Van 1 tot 5 kaarten 150€ per stuk
Van 6 tot 20 kaarten 250€ per stuk
Van 21 tot 30 kaarten 500€ per stuk
Elke bijkomende kaart 600€

Ambulante handelaars

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

 • Een kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke
 • De inschrijvingskaart voor voertuigen bij de DIV
 • Zijn machtiging voor ambulante handel (leurkaart)

Tarieven vrijstellingskaarten voor betalend parkeren
voor ambulante handelaars

Parkeren 2 dagen/week 150€
Parkeren 7 dagen/week 350€

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

 • 1 kopie van de identiteitskaart
 • de inschrijvingskaart van voertuigen bij de DIV (deel 1)
 • een ondertekende kostenraming van de werken

Personeel van lokale instellingen *

De vrijstellingskaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de uitreikingsdatum.
*Omvat de personeelsleden van de Gemeente, van het OCMW, van de lokale politie, het onderwijzend personeel van scholen, crèches en academies die werken in een vestiging gelegen op het gemeentelijk grondgebied.

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

 • het attest van het hoofd van het etablissement of van zijn vertegenwoordiger
 • de inschrijvingskaart van de voertuigen bij de DIV (deel 1)

Tarief vrijstellingskaarten voor betalend parkeren
voor personeel van lokale instellingen

Vrijstellingskaart 75€

Bezoekerskaart

Kaarten worden toegekend aan de huishoudens ingeschreven in het Bevolkingsregister of in het wachtregister van de gemeente op vertoon van de identiteitskaart met een maximum per jaar van 100 periodes van 4u30 minuten per huishouden. De kost bedraagt 3,00€ per periode van 4u30, er zijn kosten voor iedere SMS van 0,15€.

 • Aankoop van bonnen door de burger bij het Gemeentebestuur
 • Verzending van de bonnen via e-mail
 • Activatie van de bonnen door de burger of zijn gast via SMS

Aanvraag van parkeerkaart aan het "Parkeerloket" (Koningsstraat 284, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30) of via Irisbox (Irisbox > Diensten > Parkeerkaarten)
Betalingen zijn enkel mogelijk met Bancontact (geen cash of kredietkaarten).

De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

 • Kopie van de identiteitskaart (recto/verso) van de aanvrager

Tarief vrijstellingskaarten voor betalend parkeren voor bezoekers automobilisten

1 bezoekerskaart (pakket van 5 kaarten) 15€

Kaart afgeleverd door het Gewest

https://parking.brussels/nl/e-loket/vrijstellingskaarten

Parkeerkaart voor dringende medische zorgen

De kaart voor ‘dringende medische zorgen’ is voorbehouden aan de volgende gebruikers:

 • Huisartsen en pediaters die dringende medische hulp verstrekken
 • Personen die medische zorgen toedienen en over een RIZIV-nummer beschikken wanneer zij gestuurd zijn om onmiddellijk passende zorg te verlenen aan eenieder van wie de gezondheidstoestand een dringende interventie vereist omwille van een ongeval, een plotse ziekte of plotse complicatie van een ziekte.

Parkeerkaart voor niet-dringende medische thuiszorgen

De kaart voor ‘verleners van medische thuiszorg’ is voorbehouden aan de volgende gebruikers:
Dierenartsen Personen die hetzij verbonden zijn aan organisaties die worden erkend door de VGC, het COCOM of het COCOF of hetzij door een beroepsfederatie van zorgverleners.

Parkeerkaart voor dringende interventies

De vrijstellingskaart voor ‘professionelen’ is voorbehouden aan de volgende gebruikers:
Natuurlijke of rechtspersonen die aantonen dat ze voor de uitoefening van hun beroep verschillende interventies moeten uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hiervan het bewijs aan het Parkeeragentschap bezorgen.

Kaart afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor “personen met beperkte mobiliteit (PBM) aanvragen.
Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zones. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen.
Deze aanvraag moet worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid.

Verhuizing, levering

!! Nieuwe procedure !!! in 2 stappen

1. Om een parkeerplaats te reserveren tijdens een verhuis, voor een levering, dient u zich 10 dagen op voorhand aan te melden bij het Gemeentesecretariaat, of min. 10 dagen op voorhand via mail te reserveren.

De plaats zal u worden voorbehouden van 7u tot 21u.
Opgepast, er zal geen enkele reservatie worden vastgelegd zonder betaling, de betalingsinstructies zullen later via mail worden meegedeeld.

De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij het Gemeentesecretariaat min. 10 werkdagen op voorhand of per mail via de onderstaande knop min. 10 dagen op voorhand met vermelding van volgende informatie :

 • Volledige gegevens
 • Plaats van reservatie (straat en nummer)
 • De dag(en) van reservatie
 • Om ervoor te zorgen dat de betreffende dienst u gemakkelijk kan contacteren, gelieve in uw bericht te vermelden: uw naam, voornaam, telefoonnummer (gsm), adres en het onderwerp van de aanvraag. De dienst zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Een parkeerplaats reserveren

2. Alle vergunningsaanvragen voor bouwwerkzaamheden (en verhuizingen) moeten 10 opendagen op voorhand van tevoren worden ingediend via het Osiris-platform (https://apps.osiris.brussels of https://www.osiris.brussels). Als u een login op het platform hebt, kunt u de aanvraag zelf invoeren.
Indien u niet over een login beschikt of indien u hulp wenst bij het invoeren van de aanvraag, kunt u contact opnemen met de Osiris helpdesk (per e-mail via of telefonisch van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur: 02 204 24 96).

Tarieven om een plaats te reserveren voor een verhuizing/ levering

Voor particulieren 12,50€ per dag
Voor bedrijven en handelaars 62€ (1ste dag) en 18,50€ (volgende dagen)

zich wenden tot het Gemeentesecretariaat

Bezetting van de openbare weg

Indien u een aanvraag tot bezetting van de openbare weg wenst in te dienen om een container, een kraan of een bouwsteiger te installeren tijdens uw renovatiewerken, dan kan u zich wenden tot de dienst Wegen van het Gemeentebestuur min. 7 kalenderdagen op voorhand. De prijs van de belasting, die 1,65€/m² bedraagt in 2021, wordt berekend per kalenderdag, zowel voor bewoners als voor bedrijven.
De wegsignalisatie parkeerverbodsborden (hier verbodsborden E1 of E3) kan ten laste worden genomen door de Gemeente of door uzelf.
De signalisatiepanelen voor parkeerverbod worden dan goedgekeurd met een fluorescerende gemeentelijke zelfklever minimum 48u voor de dag van de aanvraag.

De aanvraag moet worden ingediend bij de Dienst Openbare Werken via mail met de volgende informatie :

 • Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de aanvrager (indien ondernemer het BTW-nummer en de contactpersoon).
 • Exacte adres van de gewenste parkeerplaats
 • Bestemming van de parkeerplaats (bv: Bestelwagen, container, mobiele kraan, enz...)
 • Beschrijving van de werken (in één zin)
 • Begin- en einddatum van de werken (opgelet: de einddatum is vaak theoretisch, het is beter optimistisch te zijn en vervolgens een verlenging te voorzien om een vervelende terugbetalingsprocedure te vermijden).
 • Benodigde parkeerlengte (en/of trottoiroppervlakte voor een bouwsteiger)
 • Preciseren of de verbodsborden worden geplaatst door de gemeente of door de aanvrager (conforme borden type E1 of E3).
 • De bezetting van de weg is onderworpen aan een belasting van 1,65€/m² per dag.
 • Het tarief van de belasting wordt verdubbeld als scheidingswanden of omheiningen, eventueel met inbegrip van luifels, van meer dan 4 m hoog worden opgericht.

Wanneer u een verzoek tot betaling wordt verzonden per e-mail, dan dient deze te worden uitgevoerd voor de effectieve begindatum van de aanvraag, hetzij :
1. Per bankoverschrijving :  min. 7 kalenderdagen op voorhand, de som dient te worden gestort op rekeningnr. 0910 0017 8366 (IBAN: BE07 0910 0017 8366; code BIC: GKCC BE BB) met vermelding van de referentie: « bezetting openbare weg/3deD/adres (straat en nr.) ».
Het betalingsbewijs (uittreksel, kopie, enz...) moet worden verzonden naar het adres en
2. Via "Bancontact" of contant : min. 7 kalenderdagen op voorhand rechtstreeks aan het loket van de dienst Openbare werken van het gemeentebestuur, 5de verdieping, Sterrenkundelaan 12.

zich wenden tot de dienst Wegen

TTarieven plaatsing borden parkeerverbod

Voor particulieren 37€ de eerste dag (18,50€ volgende dagen)
Voor bedrijven 62€ de eerste dag (18,50€ volgende dagen)

De plaatsing van een paaltje aanvragen

De vraag voor het toevoegen van (een) paaltje(s) moet per brief worden ingediend bij het College van Burgemeester & Schepenen.

Tarieven plaatsing van een paaltje

Paaltje ten laste van de aanvrager 200€ (1ste), 150€ (2de), 100€/stuk (3de en volgende)
Installatie en onderhoud ten laste van de dienst Signalisatie gratis

Reglementen, belastingen & bijdraden

Contacten

Parkeerdienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel

Parkeerdienst - Vrijstellingskaarten

Laatst gewijzigd: 25.07.2022