Covid19 - Sint-Joost zal ten volle bijdragen aan de Brusselse vaccinatiestrategie

De gemeentelijke crisiscel is op maandag 18 januari op initiatief van Burgemeester Emir KIR bijeengekomen om bij te dragen aan de vaccinatiestrategie die door het Brussels Gewest werd goedgekeurd. Concreet willen de gemeentelijke autoriteiten alle nodige middelen ter beschikking stellen om het succes van deze campagne bij de bevolking te verzekeren.

Zo stelt de Gemeente ter ondersteuning van de gewestelijke en federale strategie voor om:

  • Een Gemeentelijk vaccinatiecentrum in haar gebouwen te vestigen om de toegang voor de bevolking te vergemakkelijken, naast de centra opgericht door het Brussels Gewest.
  • Een meertalige en gepersonaliseerde brief te sturen waarin burgers worden uitgenodigd om zich volgens de vastgestelde kalender te laten vaccineren.
  • Een gratis nummer te activeren dat toegankelijk is voor de bevolking vanaf 1 februari. Op dit nummer zal alle praktische informatie kunnen worden verkregen over hoe men zich kan laten vaccineren alsook begeleiding indien nodig.
  • Haar wagenpark in te zetten om het vervoer te verzekeren van personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
  • Alle informatie met betrekking tot de vaccinatiecampagne te verspreiden op al haar communicatiedragers.
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).