De levering van informaticamateriaal om de digitale kloof te bestrijden is van start gegaan in Sint-Joost-ten-Node

Er werden 500 gerecycleerde computers besteld voor scholen, gezinnen, senioren, OCMW-begunstigden, ofwel prioritaire doelgroepen die een meer gelijkwaardige toegang nodig hebben tot telewerk, onderwijs, informatie, ontspanning waardoor de digitale kloof in deze periode van gezondheidscrisis niet wordt vergroot.

Een eerste levering van 50 computers werd uitgevoerd in de scholen en al het materiaal (100 computers) zal worden geleverd tegen volgende week om leerlingen en onderwijsteams uit te rusten.
Voor de andere geïdentificeerde doelgroepen zou al het materiaal tegen eind juni moeten geleverd zijn op basis van 50 computers per week die ter beschikking worden gesteld door de dienst Jeugd, die instaat voor de installatie en de opvolging bij gezinnen of begunstigde instellingen (scholen, bibliotheken, Lokale werkwinkel, OCR's enz.) en verenigingen (huiswerkschool, opvanghuis enz.) van de Gemeente.
Het OCMW van Sint-Joost richt zich in het bijzonder op de 18-25 jarigen door te zorgen voor de verdeling van 50 computers (of laptops). Bij de organisatie van de lessen in hogescholen en universiteiten wordt voortdurend gebruik gemaakt van informatica, zowel voor onderzoek en online cursussen als voor de presentatie van bepaalde werken.
De ter beschikking gestelde computers worden geleverd door een inschakelingsbedrijf dat een tweede leven geeft aan informaticamateriaal. De begunstigden van dit initiatief zijn leerlingen, studenten en personen die met name de gemeentediensten bezoeken (scholen, bibliotheken, jeugdhuizen, sociale buurtcentra, ...) en andere lokale verenigingen.

Het initiatief is dus tegelijk sociaal, solidair én ecologisch.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).