Financiële steun voor de handelaars & zelfstandigen

De coronavirusepidemie zal een grote impact hebben op de bedrijven in België. Sommige van hen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke economische problemen die hun stabiliteit in het gedrang brengen.

Er bestaan verschillende mechanismen om tijdelijke financiële problemen door de economische neergang aan te pakken en/of de geleden verliezen te beperken. Sommige van die mechanismen zijn bij besluit van de overheid aangepast of vereenvoudigd om de flexibiliteit ervan te vergroten en ze sneller in werking te laten treden, met name voor zelfstandigen en kmo’s.

FEDERAle steun

Voor alle vragen over bestaande economische steunmiddelen voor zelfstandigen (vermindering van voorafbetalingen, betalingsplan voor BTW, uitstel of vrijstelling van sociale werkgeverslasten, verkrijgen van een vervangingsinkomen, ...), voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid door overmacht, ... kan u de website van de FOD Economie raadplegen.

De Kamer heeft aanvullende steunmaatregelen goedgekeurd ten gunste van zelfstandige werknemers die hun activiteiten moeten staken vanwege het coronavirus. Controleer of u in aanmerking komt voor een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) waarvan de uitkering kan oplopen tot 1614,10 met een gezin ten laste.

Gewestelijke steun

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt tevens budget vrij voor:

Update 09/06/2020 - Compenserende COVID-19-premie

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar voor micro-ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor andere steunmaatregelen. Bekijk de voorwaarden.

Deze premie is bedoeld voor een aantal categorieën Brusselse micro-ondernemingen

  • die ten hoogste vijf voltijdequivalenten in dienst hebben,
  • die geen andere premie hebben aangevraagd en
  • die overeenkomstig de vermelde voorwaarden hun werknemers op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst of het overbruggingsrecht hebben gekregen,
  • enz.

Het premieaanvraagformulier is tot en met 30 juni 2020 beschikbaar.
Er moeten een aantal documenten worden bijgevoegd.

Bekijk alle bestaande maatregelen die Brussel Economie en Werkgelegenheid u biedt via www.premiecovid.brussels

Gemeentelijke STeun

De Gemeente Sint-Joost stelt in haar plan ter ondersteuning van de lokale handel:

  • De handelaars en zelfstandigen worden geïnformeerd over iedere maatregel van de Regering door de dienst Gemeenschapswachten.
  • Plexiglas scheidingswanden (hygiënepanelen) worden gratis aangeboden aan handelaars van de eerste lijn.
  • Eenmalige forfaitaire steun.

Andere steunmiddelen liggen ter studie (tijdelijke vrijstelling van belastingen,...) en dienen nog te worden beslist door de gemeentelijke overheid.

Aanvraag eenmalige forfaitaire premie Covid19

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).