Hoe zal het nieuwe BUSplan eruitzien ?

Plan bus stib

De MIVB voltooit de besprekingen met het oog op de uitwerking van zijn nieuw BUSplan. Hiertoe werden de inwoners en gebruikers van Sint-Joost ondervraagd over hun verplaatsingen in januari laatstleden en de Gemeenteraad heeft tevens een advies uitgebracht op 25 februari 2016 om de intercommunale vervoersmaat-schappij van Brussel aan te moedigen om oplossingen te zoeken voor het overbelaste busnetwerk in de Sint-Jooststraat (Madou, Haachtsesteenweg/Middaglijnstraat…), de slechte verbindingen naar de Noordwijk en de stiptheidsproblemen op bepaalde lijnen. Er werd tevens nadruk gelegd op het belang voor de inwoners om te kunnen genieten van een nieuwe lijn die de toegang zou verzekeren vanaf Sint-Joost naar het sportcomplex Georges Pêtre in Evere. Het definitief plan zou geleidelijk tot stand moeten komen van 2017 tot 2019 en zal een sterkere impact hebben voor het noorden en het westen van het Gewest.

info www.busplanmivb.be

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

Koningsstraat 76
1210 Bruxelles

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).