I love SJTN

De Gemeente Sint-Joost tracht voortdurend een coherente stedelijke omgeving te ontwikkelen die de levenskwaliteit verbetert, de lokale economie doet groeien en de sociale cohesie bevordert tussen de burgers.
Door bijzondere aandacht te besteden aan het respect voor de context en de identiteit van de gemeenschappen, evolueert de identiteit van Sint-Joost mee met haar tijd.

De kwaliteit van het leefkader en van de omgeving levert essentiële hulpmiddelen om het economische leven van een grondgebied te ontwikkelen. De bekwaamheid van de gemeente om werknemers en ondernemingen aan te trekken/te behouden draagt bij tot deze dynamiek.
Met als doel de toeristische aantrekkelijkheid te vergroten, zijn de gemeentelijke overheden in zitting van de Gemeenteraad (28.09.2015) overeengekomen om een erkenningsaanvraag neer te leggen bij de Federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s teneinde de zones Madou, Rogier en Kruidtuin/Koningsstraat/Haachtsesteenweg te beschouwen als « toeristische zones ». Dit zal met name de handelszaken toelaten om hun activiteiten uit te breiden door 7d/7 te openen.

Door haar geografische ligging en haar multiculturele bevolking heeft Sint-Joost een regionaal, nationaal en zelfs internationaal karakter. Ze is de tweede hotelgemeente van het Gewest op het vlak van aantal hotelkamers en de zesde van het land. Het toerisme maakt integraal deel uit van de lokale economie.
Om het statuut van « toeristische zone » te verkrijgen, dient aan een reeks specifieke voorwaarden te worden voldaan, vastgesteld door het koninklijk besluit van 16 juni 2009 zoals bijvoorbeeld : over bezienswaardigheden beschikken op het grondgebied of toeristen ontvangen. De troef van in de nabijheid van hartje Brussel gelegen te zijn, stimuleert bovendien de economische activiteit, die op haar beurt zorgt voor werkgelegenheid. Het gaat er nu dus om te werken aan de opstelling van het document dat zou moeten worden ingediend tegen het eerste semester 2016.

Het toekomstige Huis van culturen en sociale samenhang, dat haar deuren zal openen aan de Leuvensesteenweg/Scailquinstraat in de voormalige bioscoop Le Marignan en de Julianakapel in 2018 in het kader van het Duurzame Wijkcontract As Leuven, zal de voorzieningen vervolledigen ter bevordering van de culturele ontmoetingen en het samenleven, en wordt daarmee een plaats die open is voor iedereen.
Het Rogierplein maar tevens het Madou- en het Sint-Lazarusplein zijn nieuwe leefplekken die momenteel worden gerenoveerd. Het Brusselse « klein Hollywood » zal worden verfraaid met lichtgevende belettering en deze gezellige ruimten zouden weleens « the places to be » kunnen worden voor de inwoners, de Brusselaars en de toeristen ! I Love Saint-Josse-ten-Noode ! I Love SJTN !
De naastgelegen gemeente Schaarbeek heeft reeds een aanvraag tot toeristische zone ingediend voor de Brabantstraat, waarvan het begin juist in Sint-Joost gelegen is.


De Noordwijk, die de tweede grootste zakenwijk is geworden van Brussel en van België, juist achter de zogenaamde « Europese » Leopoldwijk, kent een nieuwe economische groei en een bloeiende vastgoedmarkt : de gerenoveerde kantoortorens raken gevuld, de handelaars wachten enkel nog op de lente om hun terrassen buiten te zetten.

Het Manhattan plan, dat werd bedacht in de jaren ’60, werd gerealiseerd in de jaren ’80, toen Brussel gekozen werd als hoofdstad van Europa. Er werden kantoorprojecten uitgewerkt op het merendeel van de braakliggende terreinen. Het is in die periode dat de Noordwijk monofunctioneel geworden is, waarbij kantoren toen de meest rendabele stedenbouwkundige functie hadden. Vandaag is er weinig huurleegstand in de Noordwijk : 81.550m² op de 1,6 miljoen vierkante meter beschikbaar (volgens het laatste Observatorium voor kantoren). Sinds kort dienen projectontwikkelaars nieuwe aanvragen in tot stedenbouwkundige vergunning om het vastgoedaanbod in de nabijheid van het Noordstation te vergroten.

Voor Sint-Joost blijft het buurtleven de absolute prioriteit. De dynamiek kan slechts werken als er levendige plaatsen worden gecreëerd in de buurt : gezinnen zullen binnenkort kunnen genieten van een Kinderhuis (4-13 jaar) in de G. van Bouillonstraat, de ontspanningsterreinen in het Kruidtuinpark worden momenteel gerenoveerd, de bouw van de sociale woningen in de Weidestraat en de Musinstraat is bezig, … Infrastructuren die de inwoners moeten toelaten om zich goed te voelen in een gezellige sfeer.

Service de la Rénovation urbaine (SRU)

rue Royale 284
1210 Bruxelles
Responsable
Sergio Vallier Peeters 

Downloaden

pdf - 5.23 MB
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).