Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier/woning voor artiesten

Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van één atelier/woning van 78m² voor een maandelijkse huur van 421,02 € + 140 € kosten

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier en een administratief dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

De twee dossiers moeten uiterlijk twee weken na de laatste dag van het bezoek worden meegedeeld, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

De bezoeken worden voorzien in groep op:

  • Maandag 10 mei: 11u
  • Woensdag 12 mei : 13u
  • Maandag 17 mei: 15u

Plaats

Liefdadigheidsstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria:

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens;
  • voldoende inkomen hebben dat overeenkomt met het minimuminkomen voor sociale integratie
  • geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Het artistieke bestand bevat: boek / portfolio, link naar site, ... + - indiening van een cv en motivatiebrief.
Het administratief dossier omvat: kopie van beide zijden van de identiteitskaart, bewijs van inkomen (inclusief kinderbijslag), gezinssamenstelling, verklaring op erewoord dat hij niet eigenaar is.

Contact

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).