Kunstenaarscité Mommen: Kandidaatoproep voor de huur van twee atelier-woningen voor artiesten

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaat oproep in het kader van toewijzingen van:

 • Atelier-woning A.1.3 van 56 m² voor +- 420 € (maandelijkse sociale huur) + 150 € kosten.
 • Atelier-woning E.3.4 van 88 m² voor +- 530 € (maandelijkse sociale huur) + 170 € kosten.

Je kunt voor beide ruimtes solliciteren, maar je krijgt er maar één toegewezen.

Bezoeken worden uitgevoerd in kleine groepen en op specifieke tijden (registratie is niet nodig):

 • Maandag 03/07/2023: om 12 uur (stipt)
 • Woensdag 05/07/2023: om 14 uur (stipt) voor de E.3.4 om 15 uur (stipt) voor de A.1.3
 • Vrijdag 07/07/2023: om 12 uur (stipt)

Plaats

Liefdadigheidsstraat 37 (gebouwen A en E)
Te 1210 Brussel

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek en administratief dossier die moeten worden gescheiden in alleen twee dossiers en alleen per e-mail worden verzonden) kunnen zich kandidaat stellen. De twee dossiers moeten alleen tussen 7 en 16 juli 2023 worden meegedeeld, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria:

 • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant (aangezien er geen geluidsisolatie is);
 • gedomicilieerd in België;
 • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen 2020 van maximum 26.400,83 euros voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 29.334,27 euros voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 33.524,93 euros voor een gezin met 2 of meer inkomens;
 • voldoende inkomen hebben dat overeenkomt met het minimuminkomen voor sociale integratie geïsoleerd tarief of gezinsafhankelijkheidsgraad afhankelijk van de situatie van de artiest;
 • zich ertoe verbinden om de atelier-woning te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt en daar uiterlijk 3 maanden na aanvaarding van het dossier verblijven;
 • geen dieren in de atelier.

1. Het artistieke dossier bevat: een cv en motivatiebrief + boek / portfolio, link naar site, ...
2. Het administratief dossier omvat: Registratieformulier (met nauwkeurige aanduiding van de gewenste accommodatie), kopie van beide zijden van de identiteitskaart, gezinssamenstelling minder dan 3 maanden, certificaat ter ere van het niet bezitten van onroerend goed en bewijs van inkomen (2020 en van de drie laatste maanden) (verlies sociaal tarief bij overschrijding van bovengenoemde inkomensgrenzen).

Dossiers die niet voldoen aan de bovengenoemde configuratie worden niet in behandeling genomen.

Info

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).