Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van twee atelier-woningen voor artiesten. 

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaat oproep in het kader van toewijzingen van:

 • Atelier-woning D.0.3 van 85m² voor +- 420 € (maandelijkse sociale huur) + 150 € kosten.
 • Atelier-woning C.3.1 van 120m² voor +- 495 € (maandelijkse sociale huur) + 160 € kosten.

Je kunt voor beide ruimtes solliciteren, maar je krijgt er maar één toegewezen.

Bezoeken worden uitgevoerd in kleine groepen en op specifieke tijden (registratie is niet nodig) (breng uw eigen hydroalcoholische gel en maskers mee)

 • Maandag 03/01/2022: om 14 uur (stipt)
 • Woensdag 05/01/2022: om 12 uur (stipt)
 • Vrijdag 07/01/2022: om 11 uur (stipt)

Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37
1210 Brussel 
(gebouwen C en D)
 

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek en administratief dossier die moeten worden gescheiden in alleen twee dossiers en alleen per e-mail worden verzonden) kunnen zich kandidaat stellen. De twee dossiers moeten alleen tussen 7 en 12 januari 2022 worden meegedeeld, op straffe van niet-ontvankelijkheid.
Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria: 

 • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant (aangezien er geen geluidsisolatie is);
 • gedomicilieerd in België;
 • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen 2019 van maximum 23.525,31 euros voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 26.139,25 euros voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 29.873,47 euros voor een gezin met 2 of meer inkomens;
 • voldoende inkomen hebben dat overeenkomt met het minimuminkomen voor sociale integratie geïsoleerd tarief of gezinsafhankelijkheidsgraad afhankelijk van de situatie van de artiest;
 • zich ertoe verbinden om de atelier-woning te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt en daar uiterlijk 3 maanden na aanvaarding van het dossier verblijven;
 • geen volledige eigendom, vruchtgebruik of erfpacht van onroerend goed hebben;
 • geen dieren in de atelier.
 1. Het artistieke dossier bevat: een cv en motivatiebrief + boek / portfolio, link naar site, ...
 2. Het administratief dossier omvat: Registratieformulier (met nauwkeurige aanduiding van de gewenste accommodatie), kopie van beide zijden van de identiteitskaart, gezinssamenstelling minder dan 3 maanden, certificaat ter ere van het niet bezitten van onroerend goed en bewijs van inkomen (2019 en van de drie laatste maanden) (verlies sociaal tarief bij overschrijding van bovengenoemde inkomensgrenzen).


contact :

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).