Ondertekening van het Handvest voor de toetreding van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot het CEASE-netwerk

Signature de la Charte d’engagement pour l’adhésion de la Commune de Saint-Josse au réseau CEASE

Het Nationale Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 omvat meer dan 200 maatregelen om gendergelijkheid te bevorderen, waaronder de ondersteuning van slachtoffers van geweld en intimidatie op het werk, door middel van opleiding, bewustmaking en informatiesessies.  
 
Het is belangrijk om te benadrukken dat geweld niet alleen persoonlijke en sociale gevolgen heeft, maar ook economische. In België kost dit de maatschappij 440 miljoen euro per jaar, waarvan 288,10 miljoen euro aan productiviteitsverlies, hetgeen rechtstreeks gevolgen heeft voor bedrijven en instellingen.
 
Verschillende onderzoeken tonen de impact aan van dergelijk geweld op de arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer en op zijn/haar collega's, wat leidt tot een daling van de productiviteit, meer absenteïsme, personeelsverloop, vermoeidheid, verstrooidheid en zelfs ontslag zonder opzegtermijn.
 
Het is belangrijk om te erkennen dat elke werkgever in contact is geweest, is of mogelijk in contact zal komen met een werknemer die te maken heeft gehad met gendergerelateerd geweld, hetzij op het werk of in de privésfeer. Gezien het feit dat werknemers een groot deel van hun leven besteden aan hun werk, dat soms hun enige plaats van sociale interactie is buiten hun thuisomgeving, is het van cruciaal belang dat werkgevers maatregelen nemen om dergelijk geweld te voorkomen en te bestrijden en adequate steun te bieden aan slachtoffers.

Het is daarom zeer belangrijk dat instellingen een actieve rol spelen bij het verspreiden van informatie en het lanceren van bewustmakingscampagnes, aangezien zij veel mogelijkheden hebben om te mobiliseren.
 
Daarom heeft de Gemeente Sint-Joost een belangrijke stap gezet door toe te treden tot het Europese CEASE-netwerk en het Handvest van bedrijven die zich inzetten voor de bestrijding van huiselijk geweld te ondertekenen.
Deze toetreding toont aan dat de gemeente zich ertoe verbindt om dit geweld te bestrijden en een veilige omgeving voor iedereen te bevorderen. Door samen te werken met het CEASE-netwerk zet de gemeente zich in voor concrete acties om geweld te voorkomen, het personeel te sensibiliseren en steun te bieden aan slachtoffers.

 

Info

Gelijke Kansen

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Cécile Leempoel

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).