Oosten vs Westen ? « Dixit Algorizmi »

Dixit

Het toneelproject Dixit Algorizmi (De arabesken van de kennis) is vorig jaar tot stand gekomen in het Guy Cudell Lyceum uit de pen van Sabiha El Youssfi, naar aanleiding van een opmerking die viel door een jonge leerling met de Arabische cultuur wanneer hij ondervraagd werd in de les Frans. Toen hij het antwoord op een vraag niet wist, rechtvaardigde deze leerling zich door te antwoorden : « Arabieren weten niets ! ». Deze onschuldige bedenking geeft tegelijk een zekere zelfspot weer en meer nog, een reële onwetendheid over wat betreft de talloze bijdragen van de Arabische wereld in de Westerse geschiedenis.

Gemakkelijke veralgemeningen voeden vandaag het beeld waarbij een « ontwikkeld » Westen en een « duister » Oosten tegenover elkaar zouden staan. En nochtans…Terwijl oorlogen, hongersnood en epidemieën het middeleeuws Westen decimeerden, schitterde het Oosten in de meest gevarieerde domeinen : astronomie, wiskunde, geneeskunde, kunst enz. Wat sommigen onderschatten of niet weten bevestigt de geschiedenis. Zonder de vertoning te doen verzanden in oneindige polemieken, herinnert het stuk Dixit Algorizmi er eenvoudigweg aan dat het niet verstandig zou zijn om een beschaving af te meten aan een andere, aangezien ze in werkelijkheid schatplichtig zijn aan elkaar. Het benadrukt het feit dat kennis niet Westers is noch Oosters, dat ze eenvoudigweg menselijk is en wordt overgedragen dankzij uitwisselingen die tot stand komen met een gemeenschappelijke doelstelling : het welzijn van alle individuen, ongeacht hun afkomst of hun overtuigingen.

Zich ervan bewust zijnde dat ontwikkeling enkel kan worden bereikt met wederzijdse consideratie, stelt Dixit Algorizmi de toeschouwers voor om terug te keren in de tijd en de belangrijke bijdrage te (her) ontdekken van het Oosten aan het wereldwijd wetenschappelijk erf-goed. Dit spektakel, waarvan de volgende voorstelling plaatsvindt op 22 april in Passage 44, onthult de geheimen van een gebied waar Indiërs, Egyptenaren, Chinezen, Perzen, Arabieren, moslims, joden, christenen, zoroasters, sabeïsten en atheïsten hun steentje hebben bijgedragen aan het opbouwen van een kennis die vandaag verspreid is over de vier uithoeken van de wereld.

Kom het vijftiental amateur-toneelspelers op het podium ontdekken, grotendeels leerlingen van het Guy Cudell Lyceum. De omzwervingen van de jonge student Momo worden verteld door een reis met een aaneenschakeling van ontmoetingen met wetenschappelijke genieën van de Arabisch-mohammedaanse Middeleeuwen : Algorizmi, Albategnius, Alhazen, Rhazès, Dreses, Averroès, Maïmonide, Ibn Arabi… Naar de regie van Maroine Amimi (prijs van de jonge Belgische belofte van theater in 2013) worden de thema’s van culturele zelfspot, religieuze intolerantie, de ontwikkeling van de jihad, vrije meningsuiting, discriminatie van de vrouw…hier aangekaart met humor en zachtheid om een licht te werpen op de intellectuele rijkdom van een beschaving die te vaak onterecht wordt geviseerd. Anderzijds laat dit project tevens toe om jonge leerlingen die de neiging hebben om in zichzelf te keren, te sensibiliseren door hen te herinneren aan wat hun ingenieuze voorgangers hebben nagelaten aan de volgende generaties dankzij een open en tolerante islam.

Als het stuk daarbij nog meer interesse kan opwekken voor weten-schappen en de terugval van wetenschappelijke studierichtingen in het hoger onderwijs kan tegengaan, dan worden de doelstellingen van dit project vermenigvuldigd.

De VUB heeft zich aangesloten bij het Lyceum door parallel met het theaterstuk haar reizende tentoonstelling « Op ontdekking van het gouden tijdperk van de Arabische wetenschappen » voor te stellen, samen met geleide bezoeken.

info Reservatie voor 22.04.2016 -19 u 30 :
Passage 44 Kruidtuinlaan 44 - 1000 Brussel
www.lyceeguycudell.info

Lycée Guy Cudell

de Liedekerkestraat 66
1210 Brussel
Hossaine Azoum


 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).