Opstart van de Safe Places in de Brabantwijk

Brabanstraat

De Safe Places in de Brabantwijk zullen deze vrijdag 12 mei ingehuldigd worden. Ze vloeien voort uit een partnerschap dat door verschillende terreinactoren uit de wijk werd aangegaan en willen veilige en geruststellende havens bieden aan elk slachtoffer van een reële of onmiddellijke dreiging en/of van straatintimidatie.

Sinds september 2022 komen de vertegenwoordigers van de handelaars van de Brabantstraat, de prostitutiesector, het onderwijs en de Lokale Politie regelmatig bij elkaar. Hun doel bestaat er hoofdzakelijk in een positieve aanpak uit te werken en de uitwisselingen tussen de actoren van de Noordwijk op te voeren. « Het is de eerste keer dat zulke gediversifieerde terreinactoren zich mobiliseren om samen een positieve dynamiek tot stand te brengen in de wijk » geven zij aan. « Wij willen de graad van de veiligheid en de levenskwaliteit verhogen. Tijdens onze ontmoetingen bestond de eerste stap erin de voornaamste problemen te identificeren waarmee mensen geconfronteerd worden die zich in de wijk begeven, er werken of wonen. Samen gaan we na wat de oorzaken van deze problemen zijn en welke oplossingen ingevoerd kunnen worden. »

De inhuldiging van de Safe Places is een van de concrete acties die door de terreinactoren op touw gezet worden. De actoren zetten de denkprocessen voort over een tiental thema’s die ze vastgesteld hebben. Deze gemeenschappelijke dynamiek maakt een positieve en gedeelde aanpak van de wijk mogelijk door de verschillende partners.

In dit kader zullen vijftien handelaars uit de Brabantstraat en de vzw Utopsi vanaf deze vrijdag 12 mei op vrijwillige basis Safe Places of veilige havens huisvesten: tijdelijke toevluchtsoorden voor de slachtoffers van een reële of onmiddellijke dreiging en/of van straatintimidatie (Bijgevoegde plattegrond).

Waarom Safe Places inrichten?

Door te laten weten dat deze toevluchtsoorden bestaan in de wijk, willen de projectactoren in de eerste plaats het veiligheidsgevoel verhogen voor iedereen die in de wijk woont, werkt, winkelt of gewoonweg wandelt. Deze Safe Places zullen bovendien ook een ontradend effect hebben op potentiële daders.

De handelaars en verenigingen die aanvaard hebben om als Safe Place te fungeren, waken er dus over om het slachtoffer op te vangen en te ondersteunen en om naar hem/haar te luisteren, op een respectvolle, vertrouwelijke en zorgzame manier. Zij verbinden zich ertoe om het slachtoffer te onthalen en om samen met hem/haar na te gaan welke passende opvolging hij/zij in eerste instantie aan de gebeurtenissen wenst te geven (zich verbergen, wat uitrusten, een familielid of vriend bellen, de politie contacteren,…). Zij hebben reeds deelgenomen aan informatiesessies en binnenkort zullen er nog bijkomende opleidingen aangeboden worden naargelang hun verwachtingen en behoeften. Nieuwe kandidaat-handelaars voor het Safe Place-project, van wie de handelszaak zich in de specifiek gedefinieerde zone bevindt, kunnen zich bovendien kenbaar maken bij hun vertegenwoordiger.
De Safe Places zijn herkenbaar dankzij een logo dat ontworpen werd door de Sint-Lukasacademie. Dit logo zal zichtbaar opgehangen worden in de betrokken handelszaken tijdens de openingsuren.

Van haar kant heeft de Politiezone Brussel Noord zich ertoe verbonden om alle Safe Place-adressen door te geven aan haar Zonale Dispatching, waardoor er prioriteit gegeven kan worden aan oproepen die uit deze toevluchtsoorden afkomstig zijn.

Om werkelijk te streven naar continue verbetering en om zich ervan te vergewissen dat de aangeboden dienst zo goed mogelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de belanghebbenden, zullen er tot slot een opvolging en een permanente evaluatie voorzien worden.

Info

  • Handelaarsvereniging van de Brabantstraat (vzw ACRB): Mohamed El Hajaiji – 0477/09.82.33
  • Espace P… : Thomas Lavergne (perscontact: Françoise Bocken – 0488/27.30.93)
  • Sint-Lukasacademie: Ellen Janssens – 02/217.77.00 –
  • Politiezone Brussel Noord: commissaris Laurent Deschrijver (perscontact: – 02/249.22.28)
  • Voorzitter werkgroep: hoofdcommissaris Benoît Blanpain (perscontact: – 02/249.22.28)
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).