Politieaanwezigheid in de Noordwijk

police

De Politiezone Brussel Noord organiseert operaties in de Noordwijk om het onveiligheidsgevoel en het aantal criminele feiten te doen dalen. Sinds 15 december werden deze operaties opgevoerd om de politieverordeningen getroffen door de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node na te leven, die systematische controles toelaten, samenscholingen van meer dan 5 personen verbieden en een verbod op de verkoop van alcohol opleggen na 20 u.

De Politiezone Brussel Noord zette reeds acties op touw en blijft dit doen in de Noordwijk. Het doel van deze operaties is zowel om het aantal inbreuken terug te dringen als om het onveiligheidsgevoel bij de bevolking te verminderen. Hiertoe verzekert ze een politieaanwezigheid op het grondgebied om potentiële misdrijven te ontraden. Sinds 15 december hebben wij onze aanwezigheid in de Noordwijk opgevoerd om te kunnen waken over de naleving van de verschillende politieverordeningen.

Sindsdien werden er 30 operaties uitgevoerd. Er werd geen enkel ernstig incident opgetekend en één handelszaak kreeg een sanctie voor de verkoop van alcohol buiten de toegelaten uren. De bewoners en de handelaars hebben tevens hun tevredenheid uitgedrukt over onze aanwezigheid ter plaatse. In verband met het verbod op samenscholing van meer dan 5 personen werden er weinig excessen vastgesteld. De personen gingen uit vrije wil uiteen bij het naderen van de politiepatrouilles. Er werd voor de maand december overigens een daling van de criminaliteit vastgesteld in de wijk.

Op 29 december werd er ook een grootschaligere operatie uitgevoerd door de politiemensen van de Politiezone Brussel Noord. Het doel van deze operatie was om op te treden tegen problematische situaties, een preventieve aanwezigheid van de ordediensten te verzekeren en de politieverordeningen te doen naleven.

Dit type van actie zal voortgezet worden in 2023, nog steeds met het oog op het wegnemen van het onveiligheidsgevoel in de Noordwijk.

www.politie.be

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).