Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

1. Rode zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.
Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of “niet-essentiële” verplaatsingen. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisico-contacten”, wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten.

2. Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.
Er is geen reisverbod naar deze zones. Controleer vóór je vertrek het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse.

Reizigers die toch terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

3. Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.
Voor deze zones gelden geen reisbeperkingen, maar blijft het belangrijk dat u het reisadvies leest vóór u naar uw bestemming vertrekt. Volg tijdens uw verblijf ook steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers.

Alle reisadviezen zijn hier te vinden en worden regelmatig aangepast.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?

Wanneer u terugkeert uit een groene zone hoeft u geen bijkomende voorzorgen te nemen bij terugkeer. U respecteert steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers. In deze landen zijn er geen belangrijke uitbraken van het covid-19 virus en is het risico op besmetting (heel) erg laag.

Keert u terug uit een oranje zone, dan wordt u gevraagd contact op te nemen met uw huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.

Keert u terug uit een rode zone:

 • Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de zelfisolatie.
 • Wie met het vliegtuig terugkeert uit een rode zone, moet vóór zijn of haar vertrek een Passenger Locater Form invullen en overhandigen aan de vliegtuigmaatschappij.
 • Wie terugkeert met een ander vervoersmiddel zoals de auto, de trein of een bus, is verplicht om binnen de 12 uur na aankomst in ons land dit formulier in te vullen en door te mailen aan .
 • Het formulier is wordt gebruikt voor de contactopvolging.
 • Contacteer uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis zodat een test kan worden uitgevoerd

Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone is dit een wettelijke verplichting.

Meer informatie over testen en quarantaine kan je vinden op de website van de bevoegde overheden:

Brussel

Wat gebeurt er als ik getest word na mijn terugkeer?

Uw huisarts zal u en uw medereizigers testen op het covid-19 virus. Blijf in afwachting van uw afspraak met de huisarts thuis in quarantaine.

Indien u negatief test op het covid-19 virus, blijft u thuis in quarantaine. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test, en negen dagen na uw terugkeer, volgt een tweede test. Is deze test ook negatief, dan hoeft u niet langer in quarantaine te blijven. Is de test positief, volg dan de instructies van uw huisarts en blijf in zelfisolatie.

Indien u positief test op het covid-19 virus bij de eerste test, blijf dan minstens 7 dagen in zelfisolatie en volg de instructies van uw huisarts die uw gezondheid verder zal opvolgen. De contactopvolgers zullen u contacteren om al uw nauwe contacten in kaart te brengen en verder op te volgen.

Moet ik tijdens de quarantaine of zelfisolatie bijkomende vakantiedagen nemen?

Uw huisarts zal u een “quarantaine attest” geven. Daarmee kan u aan uw werkgever bewijzen dat u in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan maar u mag zich niet verplaatsen naar uw werkplek.

Als u niet kan telewerken, kan u een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie?

 • Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer vanaf uw terugkeer in België.
 • De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra u in België aankomt na uw reis.
 • Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat u binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit kan uw privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als u positief test, worden alle huisgenoten als nauwe contacten beschouwd.
 • Tijdens uw quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in het zelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • Voor de huisgenoten die samen met u op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing.
 • Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren. (bvb. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit).
 • Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens uw quarantaine of zelfisolatie.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.
 • Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en u moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:
  - Bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen;Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen;
  - Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  - Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
 • Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.

www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).