Sint-Joost zorgt voor de best mogelijke begeleiding in situaties van psychische nood

Sint-Joost zorgt voor de best mogelijke begeleiding in situaties van psychische nood

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node, die verontrust is over de gevolgen van de sanitaire crisis voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, heeft beslist om acties tot stand te brengen om risicosituaties aan te pakken. 

Concreet hebben de gemeentelijke autoriteiten het Plan sociale nood en strijd tegen isolement versterkt om het psychologische aspect te integreren, door de inrichting van ontspanningsruimten voor gezinnen die door hun lockdown-omstandigheden of de beperkingen van het sociale leven mentaal overbelast zouden raken. 

Burgemeester Emir KIR verduidelijkt: "Mentale gezondheid is het grote verwaarloosde aspect van de gezondheidscrisis en tal van studies tonen aan dat een aanzienlijk deel van onze burgers momenteel lijdt onder de situatie. Hierop hebben wij gereageerd door middelen op  gemeentelijk niveau in te zetten. Deze ontspanningsruimten werken als een uitlaatklep. Ze stellen iedereen in staat om te ademen, afstand te nemen en negatieve toestanden te beperken door het effect van verandering van omgeving en begeleiding indien nodig. Het ter beschikking stellen van deze dienst aan de bevolking is van fundamenteel belang aangezien de woningen in Sint-Joost vaak krap zijn. "

In de praktijk betekent dit dat de ontspanningsruimten toegankelijk zijn op aanvraag, voor een tijdsduur die wordt bepaald op basis van de noden, en dat de keuze voor de aanwezigheid van een maatschappelijk werker wordt overgelaten aan de aanvrager. Aanvragen kunnen worden gericht aan de Dienst Preventie op T 02 210 44 62 (65), die specifieke begeleiding zal bieden. 

Ter herinnering: dit initiatief vormt een aanvulling op de acties van de Gemeente en het OCMW op het vlak van mentale gezondheid. Een eerste tussenkomst werd reeds gerealiseerd door het OCMW de kosten op zich te laten nemen voor de psychologische opvolging van personen die tijdens de pandemie in psychische nood verkeren. 

Tot slot biedt de gemeente Sint-Joost-ten-Node naast deze initiatieven de volgende diensten aan haar burgers die door de gezondheidscrisis worden getroffen: 

Sociale noodmaatregelen

De sociale hulp toegekend door het OCMW wordt in deze uitzonderlijke periode automatisch verlengd. Begunstigden die vragen hebben, of iedereen die sociale hulp wil aanvragen, kan contact opnemen met het OCMW op T 02 220 29 69 (24 11) of via mail  .

Het Medisch Centrum Jean Fontaine is enkel open voor algemene geneeskunde en raadplegingen zijn enkel mogelijk na afspraak op T 02 220 29 42 (53).

Maatregelen om het isolement te doorbreken

Om het isolement van de ouderen te doorbreken : de maatschappelijk werker van het OCMW aangesteld als contactpersoon "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of 0484 07 69 82. 

Maison de la Famille biedt eveneens waardevolle hulp aan personen in moeilijkheden om boodschappen en medicijnen te halen, leveringen van maaltijden aan huis, enz. Voor alle vragen en advies : 0485 89 71 36.

Indien het gezinsleven moeilijk verloopt tijdens de lockdown, als er onduidelijkheden zijn over de huidige gezondheidsmaatregelen, kunnen kwetsbare personen contact opnemen met de dienst Preventie op T 02 210 44 62 (65) die sociale crisisbegeleiding zal bieden.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).