Strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19)

Lutte contre le Coronavirus

Sedert 3 februari 2020 verschenen de eerste waarschuwingssignalen. In de Chinese regio Wuhan was in december
2019 een nieuw coronavirus uitgebroken en de internationale autoriteiten vreesden voor een wereldwijde verspreiding. In België waren nog geen gevallen van dit nieuwe coronavirus ontdekt, maar de Belgische gezondheidsautoriteiten bleven waakzaam gezien wat er in Italië was gebeurd, het eerste Europese land dat getroffen werd. Het coronavirus, dat COVID-19 wordt genoemd en men aanvankelijk vergeleek met het griepvirus, werd al snel een pandemie die veel dodelijker is dan de griep.

Al spoedig werden afstandsmaatregelen om zich dagelijks te beschermen tegen bacteriën en virussen aanbevolen om de besmetting te beperken. Dit bleek niet genoeg te zijn, de Belgische bevolking werd verplicht om thuis te blijven van 16 maart tot 03 mei 2020 en mocht slechts in beperkte mate buitenkomen, in geval van nood, om naar het werk te gaan (essentiële beroepen) of om boodschappen te doen.

In de afgelopen maanden heeft de Nationale Veiligheidsraad een lange reeks maatregelen vastgesteld die door de verschillende bestuursniveaus en door het maatschappelijk en economisch middenveld worden uitgevoerd. De Gemeente Sint-Joost heeft op haar beurt haar Crisiscomité geactiveerd en de gemeentelijke ploegen gemotiveerd om de essentiële diensten aan de bevolking te verzekeren.

De gemeentelijke autoriteiten hebben hun noodmaatregelen herhaaldelijk opnieuw geëvalueerd om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van de inwoners. We overlopen hieronder de essentiële acties die werden gevoerd tijdens deze gezondheidscrisis, die helaas nog niet voorbij is:

Gezondheid

 • Verdeling van adembeschermingsmaskers FFP2 bij artsen (dokters en tandartsen) gevestigd op het grondgebied van de gemeente vanaf 25 maart 2020 alsook voor het gemeentelijk eerstelijnspersoneel.
 • Communicatie over het belang van de inperking als oplossing Nr. 1 om de besmetting te beperken, over de afstandsmaatregelen, over het belang om risicopersonen te beschermen (ouderen, kwetsbaren, personen die lijden aan andere infecties...), over de lijst met Tennoodse artsen, over de groene gezondheidsnummers (1710, …)
 • Verdeling van 30.000 gemeentelijke stoffen maskers voor de inwoners door de gemeentelijke ambtenaren tussen 21 april en 03 mei 2020.
 • Terbeschikkingstelling van gewestelijke stoffen maskers op 2 afhaalpunten sinds 11 juni (nog beschikbaar op aanvraag bij het onthaal in de Koningsstraat of de Sterrenkundelaan tot 31 augustus 2020).
 • Uitrusting en aansluiting van 2 koelcontainers (12 plaatsen) met op maat gemaakt meubilair op het Gemeentelijk kerkhof als aanvulling op de mortuaria.

Openbare netheid

 • Systematisch reinigen met water en ecologische zeep van de gemeentelijke wegen en contactoppervlakken.
 • Opening van het Containerpark op afspraak vanaf 20 april 2020.

Openbare ruimten

 • Installatie voor het Gemeentebestuur van een nieuw waterpunt voor het wassen van de handen, gemaakt door de dienst Openbare werken.
 • Tijdelijke opheffing van het betalend parkeren op de weg van 18 maart tot 17 mei 2020.
 • De gemeentelijke groene ruimten moesten sluiten tijdens de lockdown. Ze werden heropend vanaf 21 mei tot 21u (zomertijd).

De buitenspeeltuinen voor kinderen waren weer toegankelijk (08 juni) op basis van een sanitair reglement.

Handelszaken

 • Voedingszaken, nachtwinkels en dierenwinkels werden uitzonderlijk toegestaan om 7d/7 te openen tot 22u teneinde de openingstijden uit te breiden zodat iedereen in de beste omstandigheden kon winkelen tot 24 mei 2020.
 • Verplicht dragen van een masker in winkels sedert 14 mei 2020.
 • Handelszaken en zelfstandigen werden over iedere maatregel genomen door de regering geïnformeerd per brief.
 • 285 scheidingswanden in plexiglas (hygiafoon) vervaardigd door onze gemeentelijke ambtenaren werden gratis geleverd bij de handelaars, op het gemeentebestuur en bij de verenigingspartners.
 • De zomerterrassen (juni-september 2020) zijn uitzonderlijk vrijgesteld van taksen in 2020.
 • Eenmalige gemeentelijke forfaitaire solidariteitspremie van 2000€. Er werden al 300 aanvragen ingediend en er werd al een budget van ongeveer 500 000€ vrijgemaakt voor deze maatregel.
 • Handelaars hebben nog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen tot 30 september 2020.
 • Uitzonderlijke vrijstelling van huurgelden voor gemeentelijke handelshuurovereenkomsten van april tot juni 2020

De gemeentelijke overheid heeft in samenwerking met het OCMW van Sint-Joost & Maison de la Famille een gemeentelijk platform opgericht, als onderdeel van de maatregelen die werden genomen inzake sociale nood en de strijd tegen isolement, voor een totaal bedrag van 600 000€, dat werd vrijgemaakt op de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021:

Sociale nood

 • Verdeling van voedselpakketten sinds 06 april 2020 elke dinsdag van 14u tot 16u aan meer dan 500 personen met een OCMWattest of een attest voor gemeentelijke voedselhulp (voor nieuwe aanvragen: G 0498 18 75 47). Ingevolge de Overeenkomst die werd ondertekend met de Voedselbank Brussel-Brabant en de financiële steun van de Federatie van Sociale Diensten wordt deze dienst op langere termijn verlengd.
 • De sociale bijstand van het OCMW werd uitzonderlijk gedurende deze periode automatisch verlengd. Begunstigden met vragen, of iedereen die een nieuwe aanvraag voor sociale bijstand wenst in te dienen, kan contact opnemen met het OCMW op T 02 220 29 69 (24 11) of per e-mail
 • •De Dienst Preventie (T 02 210 44 62/65) heeft sociale crisisbegeleiding verzekerd wanneer het dagelijks leven in gezinnen moeilijk was tijdens de afzondering, of er te veel spanning was binnen het gezin, of als er onbegrip was ten opzichte van de huidige gezondheidsuitdagingen.
 • Opvordering van de Jeugdherberg CHAB om hulp bij het onderbrengen van daklozen tijdens de gezondheidscrisis mogelijk te maken. Dit initiatief wordt verlengd tot 30 september om de opvang van de 48 personen die er momenteel verblijven, in stand te houden. Om een permanente opvang te garanderen, wordt de oprichting van een Gemeentelijk opvanghuis voor de huisvesting van daklozen ontwikkeld.
 • De douches van de « Baden van Sint-Joost » (Sint-Franciscusstraat 23-27) werden ter beschikking gesteld van de daklozen, 4 dagen per week (09u tot 10u) vanaf 24 maart. Dienst Preventie - La Maraude - G 0496 58 33 79.
 • Ontvangst & herverdeling van donaties van hygiënische producten (shampoo, handdoeken, ...) en voedingswaren door de dienst Preventie afkomstig van inwoners en verenigingspartners.
 • 500 gerecycleerde computers werden besteld voor scholen, gezinnen, senioren, begunstigden van het OCMW, hetzij voor prioritaire doelgroepen die meer gelijke toegang tot telewerk, onderwijs, informatie en ontspanning nodig hebben om op die manier te voorkomen dat de digitale kloof in deze periode van gezondheidscrisis wordt vergroot.

Doorbreken van het isolement

 • Om het isolement van oudere personen te doorbreken: de sociaal assistent van het OCMW voor "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of G 0484 07 69 82.
 • Maison de la Famille organiseert hulp voor alle personen in een moeilijke situatie met boodschappen van voeding en medicijnen en leveringen van maaltijden aan huis (G 0485 89 71 36).

Kinderen-Jeugd

 • Sluiting van de crèches tijdens de inperking, uitgezonderd voor de ouders uit medische sectoren en de openbare veiligheid.
 • Organisatie van Zomerspeelpleinen onder een nieuwe formule : verspreiding in de gemeentelijke scholen per bubbel van max. 50 pers.
 • Ontwerp, druk en verdeling van een spelletjesboek voor kinderen van 6 tot 12 jaar door het Gemeentelijk kinderhuis «Méli- Mélo».

Cultuur

 • Uitstel en annulering van alle activiteiten en evenementen voorzien tot 30 juni op het grondgebied van Sint-Joost.
 • Tijdens de sluiting van de Bibliotheken : dagelijkse online voorlezingen (www.facebook/bibjosse + www.facebook/bibjoske) om contact te houden met de lezers.
 • Heropening van het Charliermuseum sedert 15 juni met een uitgebreide opening op zondag van 12u tot 17u.
 • Lancering van de facebookpagina «Sjtn Liv » door de Nederlandstalige Cultuurdienst met concerten, poëzie, tekenen en tips, live van maandag tot vrijdag tijdens de lockdown om 17u (tot 25 mei).
 • 1% van ieder gemeentelijk investeringsproject (renovatie of bouw) zal gaan naar de ondersteuning van de culturele sector (hetzij 500.000€ verdeeld over de legislatuur). Het behoud van de budgetten voor culturele projecten die als gevolg van de gezondheidscrisis niet konden worden uitgevoerd, wordt gewaarborgd.

Onderwijs

 • De kinderen en hun leerkrachten hebben geëxperimenteerd met lessen en schoolwerk op afstand van thuis uit. Opvang werd voorzien voor kinderen waarvan de ouders in de medische sector of op gezagsafdelingen werken.
 • Hervatting van de lessen eerst gedeeltelijk (vanaf 15 mei voor de school SJAZ), nadien voor alle leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs vanaf 08 juni.
 • Verdeling van gerecycleerde PC’s in niet-geïnformatiseerde gezinnen.

Sportinfrastructuur

 • Heropening van de gemeentelijke sportzalen eerst voor de "contactloze" outdoor en indoor sporten (kleedkamers/douches ontoegankelijk) en nadien voor alle sporten vanaf 01 juli.
 • Opening van het zwembad "De Baden van Sint-Joost" op basis van de zomeropeningsuren : van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 19u30 (max.18 zwemmers tegelijk in het zwembad - 45 min zwemmen toegestaan). De jaarabonnementen die werden gekocht voor de inperking worden automatisch met 3 maanden verlengd.

Gemeentelijke woning

 • Uitzonderlijke solidariteitsbijdrage voor de huishoudens die in woningen van de gemeente, sociale woningen van GW en van het Sociaal Vastgoedagentschap van Sint-Joost wonen: huurvermindering van 100 tot 370€ over de maand juli (308 premies aangevraagd).
 • Oprichting van een begeleidingscel voor huurders van privéwoningen om hen te helpen een premie te verkrijgen aangeboden door het Gewest.

Internationale solidariteit

 • Voedselhulp (pakketten) in het kader van de internationale partnerschappen met de Gemeente Aizaria (Palestina) en met de fusiegemeenten Bni Mathar, Aïn Beni Mathar en de Provincie Jerada (Marokko).

Gemeentebestuur

 • De administratie werkte met gesloten kantoren op afspraak tot 30 juni 2020 (meer dan 10.000 oproepen ontvangen op het algemeen nummer) en heropende op 01 juli 2020 tijdens de normale openingsuren en zonder afspraak met inachtneming van de afstandsmaatregelen: dragen van een masker verplicht voor iedereen in de gemeentelijke gebouwen, terbeschikkingstelling van hydro-alcoholische gel, vloermarkering om de fysieke afstand te respecteren, …
 • Een Gemeentelijk callcenter werd geactiveerd van 23 maart tot 07 juni 2020 van 09u tot 13u van maandag tot vrijdag met de hulp van 6 vrijwillige ambtenaren.
 • Terbeschikkingstelling van FFP2 maskers, stoffen maskers, vizieren, integrale combinaties, hydro-alcoholische gel voor het personeel op het terrein en ambtenaren die fysiek aanwezig zijn.
 • Het arbeiderspersoneel heeft in ploegen gewerkt en het kantoorpersoneel heeft elkaar afgewisseld om de bevolking te ontvangen op afspraak en de vele oproepen/mails te beantwoorden.
 • Telewerk werd zoveel mogelijk aangemoedigd (de aankoop van draagbare pc’s heeft het mogelijk gemaakt om deze maatregel uit te breiden).
 • Terbeschikkingstelling van 250 PCR opsporingstests (juni tot september) in samenwerking met Cohezio, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor het eerstelijns arbeiders-en administratief personeel, het OCMW en hun partners.
 • Huwelijks- en begrafenisplechtigheden mochten doorgaan maar er werden geen recepties toegestaan.
 • Stedenbouwkundig overleg werd uitgesteld tijdens de inperking.
 • De Gemeenteraad werd sedert 22 april 2020 gehouden via videoconferentie, steeds rechtstreeks live op www.facebook.com/sjtnbrussels

Alle informatie is beschikbaar op de website www.sjtn.brussels in de rubriek Gezondheid / Bestrijding van het Coronavirus. Aarzel niet om ons te volgen op de gemeentelijke sociale netwerken (ilovesaintjosse) om op de hoogte te blijven van de laatste geldende maatregelen.
Om de evolutie van de epidemie te volgen, berekend over de laatste 7 dagen en gefilterd per gemeente, raadpleeg de referentiesite van Sciensano: www.sciensano.be
Crisiscentrum Coronavirus (08u-20u) 0800 14 689 www.info-coronavirus.be

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).