Wegverzakking Leuvensesteenweg

effondrement de la voirie Chée de Louvain

Ten gevolge van de verzakking van de weg werd een put van 6m op 6m vastgesteld aan de Leuvensesteeenweg ter hoogte van Jazz Station nr. 191-193.
De onderbreking lijkt te wijten aan de afsluiting van een waterleiding van de maatschappij Vivaqua die zich bevindt onder de Leuvensesteenweg, ter hoogte van nummer 206.

Uit veiligheidsoverwegingen werd het Nood- en interventieplan geactiveerd door de Burgemeester, Emir Kir, waarbij alle betrokken operatoren werden gemobiliseerd voor de beveiliging van de plaats : brandweer, Polbruno, Vivaqua, Elia, Infrabel ... en voor het evacueren van het honderdtal gebruikers/inwoners in de omgeving.

De kinderen van de crèche "Le Pt'it Boule" (25 kinderen) werden geëvacueerd naar de Overvloedstraat  17 in de crèche "Reine Elisabeth". Momenteel worden de ouders gecontacteerd door de verantwoordelijke van Prille Jeugd.

Er werd een Opvangcentrum geopend in de omnisportzaal Guy Cudell, Tweekerkenstraat 107 voor de bewoners van de omliggende woningen, die indien nodig moeten worden geëvacueerd. Tevens werd sociale begeleiding voorzien.

Het verkeer van goederentreinen is opgeschort op de spoorweg wegens modderstroom op de sporen. Het normale verkeer wordt omgeleid (voor een nog onbepaalde duur) vanaf het Sint-Joostplein naar de Leuvensesteenweg en omgekeerd (te bevestigen).

Er is een perimeter ingesteld. De Leuvensesteenweg is afgesloten tussen de Tweetorenstraat en de Ringsteekstraat. Er mogen geen voetgangers noch auto's door. Er zijn geen gewonden.
De waterlek werd afgedicht en de inwoners hebben opnieuw toegang tot water.

Wij houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de evolutie van de situatie

Laatste nieuws

07/09 Incidenten Leuvensesteenweg - Wegen : Omleiding van het normale verkeer : (voor een nog onbepaalde duur) vanaf het Sint-Joostplein via Willemsstraat, Eburonenstraat, Ambiorixsquare, Brabançonnelaan, Leuvensesteenweg in de richting van Meiser.

07/09 Incidenten Leuvensesteenweg - Wegen : Veiligheidsperimeter uitgebreid Tweetorenstraat en Eeckelaersstraat.

07/09- 18:20 Er werd een perimeter ingesteld op de Leuvensesteenweg, die afgesloten is tussen de Tweetorenstraat en de Eeckelaersstraat. De Leuvensesteenweg tussen deze twee straten is ontoegankelijk. Voertuigen, voetgangers, betrokken inwoners van Sint-Joost en van Stad Brussel krijgen geen doorgang. Deze laatsten worden opgevangen door zich te melden in het opvangcentrum, Tweekerkenstraat 107. Er zal voor iedereen een woonoplossing worden gevonden voor deze nacht. Wat de loodrechte straten in de perimeter betreft, deze zijn toegankelijk maar niet via de Leuvensesteenweg.

Dezelfde perimeter wordt behouden tot minimum 10u morgenochtend.
De geëvacueerde inwoners kunnen hun woning niet opnieuw betreden morgen vóór 10u en dit enkel indien een ingenieur zijn akkoord geeft na onderzoek.
De bewoners op de Leuvensesteenweg, in de perimeter maar op het grondgebied van Brussel mogen hun woning betreden maar begeleid door politieagenten om hun veiligheid te verzekeren.
Hetzelfde geldt voor de bewoners van de loodrechte straten op de Leuvensesteenweg (die zich in de perimeter bevindt).

Betreffende de omleiding :
www.mobielbrussel.irisnet.be/news/wegverzakking-de-leuvensestwg

08/09 - 12:30 Het opvangcentrum voor geëvacueerde personen in het kader van de wegverzakking  Leuvensesteenweg is open Gillonstraat 35-37 met een permanentie van vrijdag tot maandag van 09u tot 20u. Meer informatie zal deze namiddag worden meegedeeld na het verslag van de stabiliteitsdeskundigen.

10/09 -13:00 Sedert donderdag werden een tiental gezinnen opgevangen en ondergebracht in een Tennoodse hotelinfrastructuur door de Gemeente Sint-Joost.

Ondanks het slechte weer worden de werken op de Leuvensesteenweg voortgezet om de asfaltstukken te ruimen, op te hogen tot 1,20 m onder het wegniveau en het terrein te stabiliseren ter hoogte van nr. 197 tot 209. Door de kwetsbaarheid van het terrein is voorzichtigheid geboden.

Overigens wordt het onderzoekswerk voortgezet om de oorza(a)k(en) en de verantwoordelijkheid van dit incident te bepalen. Zonder het resultaat van de analyses af te wachten, kunnen de personen die schade hebben geleden reeds contact opnemen met hun verzekeraar alsook met de dienst Verzekeringen van VIVAQUA :
die, ongeacht het resultaat van de analyses, als tussenpersoon zal optreden om de administratieve stappen voor de inwoners te vergemakkelijken. De getroffenen kunnen tevens hulp vragen bij de gemeentelijke juridische dienst (T02 220 28 95).

12/09 - 18:00 De laatste getroffen inwoners konden gisteravond naar huis terugkeren, ingevolge de opheffing van het verbod dat nog van toepassing was op 3 gebouwen (Leuvensesteenweg 197-199 / Wauwermansstraat 2), waarvan de stabiliteit diende te worden geverifieerd en deze namiddag werd bevestigd door de deskundigen aangesteld door het Gewest en de Gemeente Sint-Joost.
De gastoevoer werd nog niet hersteld in de sector tussen de Wauwermans- en de Vanderhoevenstraat. Dat zou tegen dit weekend moeten gebeurd zijn. Het OCMW stelt in tussentijd gas van het Rusthuis Anne-Sylvie Mouzon ter beschikking van de buurtbewoners die geen gas hebben, zodat zij warm water kunnen gebruiken. De gemeente zal woensdagavond een informatievergadering houden over de werken met de geëvacueerde buurtbewoners. Er is nog juridische permanentie voorzien op vrijdag.
Wat de voortgang van de werken betreft, verzekert Marie-Eve Deltenre, woordvoerder van Vivaqua, dat de ploegen non-stop verder werken om de schade te herstellen. Gezien het ongebruikelijke karakter van het incident, zullen echter voorzichtheidsmaatregelen moeten worden genomen. Het is volgens Deltenre te vroeg om een planning mee te delen.


12/09 - 19:00 De getroffen inwoners zijn uitnodigt uit om samen te komen in het Rusthuis « Anne Sylvie Mouzon » van het OCMW van Sint-Joost: Schietschijfstraat 5 – 1210 Sint-Joost-ten-Node om de nieuwste informatie mede te delen: opvolging werken, mobiliteit, verzekeringen, hulp en bijstand, fonds compensatievergoeding voor zelfstandige werknemers...


14/09 - 15:30 Gasdistributie hersteld tegen eind dit weekend, voltooiing van de werken eind november
Een week na de onderbreking van de leiding die de wegverzakking heeft veroorzaakt van de Leuvensesteenweg en die een stillegging van het treinverkeer met zich meebracht, hebben 77 inwoners nog steeds geen gasaansluiting, de werken zouden moeten voltooid zijn in de loop van het weekend.
Ingevolge de ontmoeting tussen de inwoners en alle partners (Sibelga, Vivaqua, Brussel Mobiliteit, Elia) woensdagavond, kan de burgemeester Emir Kir de termijnen meedelen die worden voorzien in het kader van de renovatiewerken van de Leuvensesteenweg. 
De werken zullen worden voltooid binnen negen tot tien weken (eind november).
Tot hiertoe werden enkel de beveiligingswerken uitgevoerd. De eigenlijke renovatiewerken, die deze donderdag aanvangen, zullen in drie verschillende fasen verlopen:

  1. Vivaqua zal instaan voor de ophogingswerken. Deze belangrijke fase voor wat betreft bodemstabiliteit zal eindigen op 22 september.
  2. Vervolgens zullen de werken aan de nutsbedrijven starten met Vivaqua, Elia en Sibelga. Gedurende vier weken zullen de verschillende aansluitingen voor water, gas, elektriciteit en telefonie worden gerealiseerd.
  3. De laatste fase van de werken, voorzien over een termijn van vier weken, bestaat erin om het wegdek van het kruispunt opnieuw aan te leggen. De heraanleg van deze zone was reeds voorzien in het kader van het wijkcontract As Leuven. De stedenbouwkundige vergunning werd reeds afgeleverd om het kuispunt opnieuw aan te leggen tussen de twee verkeersaders en zal dus weldra zijn definitieve vorm krijgen op het kruispunt.Deze vrijdag zullen juristen van de gemeente opnieuw aanwezig zijn in het Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (Schietschijfstraat 5) voor de inwoners die informatie wensen over hoe aangifte te doen van schadegevallen bij de verzekeringen.

Permanentie van de Gemeentelijke juridische dienst : vrijdag 15.09.2017 van 10:00 tot 12:00
Schietschijfstraat 5 (ontvangstzaal op de benedenverdieping van het Rusthuis Anne Sylvie Mouzon)

15/09 - 08:09 Deze vrijdag (van 10u tot 12u) zullen juristen van de gemeente opnieuw aanwezig zijn in het Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (Schietschijfstraat 5) voor de inwoners die informatie wensen over hoe aangifte te doen van schadegevallen bij de verzekeringen.

19/09 - 16:09 Sedert deze maandag 18 septembre 2017 heeft Infrabel de volledige herinverkeerstelling bevestigd van de treinen in de tunnel Leuvensesteenweg.
De gehele perimeter en de werf zijn definitief gestabiliseerd. De operatoren zijn druk bezig met de herstelling en de vernieuwing van het netwerk. Nu de graafwerken voltooid zijn, worden de ophogingen uitgevoerd.
Het kruispunt zal worden gerenoveerd door Brussel Mobiliteit met het doel een grotere veiligheid te verzekeren voor de voetgangers.

26/09 - 16:50 VIVAQUA zal de leidingen van drinkwater voor de toevoer van de zone Leuvensesteenweg tussen de nummers 193 en 219 vervangen vanaf 28 september 2017 a.s. De werken zijn voorzien voor een duur van 4 weken.

Tijdens de duur van deze werken zullen zij tijdelijk de watertoevoer voor dit gedeelte moeten afsluiten. Voor zover als mogelijk en naargelang de evolutie van de werf, zult u worden verwittigd over deze onderbrekingen.

De technische dienst is bereikbaar op T 02 373 74 74 tussen 7u30 en 15u30 voor elk probleem of iedere vraag betreffende deze werf (signalisatie, watertoevoer…). U kan tevens contact opnemen met de ombudsman, David Verhaegen, op T 02 518 85 24, voor alle administratieve informatie in verband met de werken.

09/11 Ingevolge de regelingen en investeringen uitgevoerd door de verschillende nutsbedrijven zijn de renovatiewerken aan de wegen vandaag van start kunnen gaan. Het kruispunt Leuven/Clovis wordt momenteel hersteld en zal zelfs worden verbeterd voor de hoogste veiligheid van de voetgangers.
Einde van de werken geschat : 22.12.2017

Downloaden

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).