Rijbewijs

Het gemeentebestuur van Sint-Joost levert rijbewijzen af aan de personen die geslaagd zijn voor de examens. Men dient geslaagd te zijn voor het theoretisch examen om het voorlopig rijbewijs te ontvangen en  men dient geslaagd te zijn voor het praktisch examen om het definitief rijbewijs te ontvangen.

Voorlopig rijbewijs

De aanvraag moet worden ingediend door zich persoonlijk te melden aan het loket Rijbewijzen, met de volgende documenten:

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het theoretisch examen

Voor de voorlopige rijbewijzen zonder begeleider (18 maanden)

Attest afgeleverd door een autorijschool die de 20 uur vereiste lessen bevestigt om zonder begeleider te rijden.

Voor de voorlopige rijbewijzen met begeleider (36 maanden)

De begeleider dient zich naar zijn gemeente van hoofdverblijfplaats te begeven om de volgende voorwaarden te laten verifiëren :

 • In het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs sedert minimum 8 jaar (categorie B)
 • niet vervallen zijn van het recht tot sturen gedurende de laatste 3 jaar
 • geen begeleider geweest zijn van iemand anders in het voorgaande jaar

Tarieven

Voorlopig rijbewijs (model 1, 2 en 3) of leervergunningen (model 4) 20€
Duplicaat voorlopig rijbewijs (model 1, 2 en 3) of leervergunningen (model 4) 20€

Voor de uitreiking van de rijbewijzen dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van het rijbewijs  en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Mobiliteit.

zich wenden tot het loket Rijbewijzen

Definitief rijbewijs

De aanvraag moet worden ingediend door zich persoonlijk te melden aan het loket Rijbewijzen, met de volgende documenten:

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen
 • Voorlopig rijbewijs

Tarieven

Permanente rijbewijzen (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (categorieën C, D, CE en DE) 20€

Duplicaat permanente rijbewijzen (categorieën A, B en BE) en/of beperkte (catégories C, D, CE en DE)

20€

Voor de uitreiking van de rijbewijzen dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van het rijbewijs  en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Mobiliteit.

zich wenden tot het loket Rijbewijzen

Internationaal rijbewijs

De aanvraag moet worden ingediend door zich persoonlijk te melden aan het loket Rijbewijzen, met de volgende documenten:

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen voor het praktisch examen
 • Voorlopig rijbewijs

Tarieven

Internationaal rijbewijs 20€
Duplicaat internationaal rijbewijs 20€

Voor de uitreiking van de rijbewijzen dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van het rijbewijs  en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Mobiliteit.

zich wenden tot het loket Rijbewijzen

Toevoeging van categorie

Elke wijziging betreffende het rijbewijs (categorie, begeleider, ..) geeft automatisch aanleiding tot de bestelling van een nieuw rijbewijs.

De aanvraag moet ter plaatse worden ingediend door zich persoonlijk te melden aan het loket Rijbewijzen, met de volgende documenten:

 • Identiteitskaart
 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum na het slagen van het praktisch examen
 • Rijbewijs (voorlopig of definitief)

Tarief

Verandering van categorie, omwisseling van buitenlands rijbewijs 20€

Voor de uitreiking van de rijbewijzen dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van het rijbewijs  en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Mobiliteit.

zich wenden tot het loket Rijbewijzen

Contact

Rijbewijzen

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Laatst gewijzigd: 23.06.2022