Belgen

Belgen

Identiteitskaarten

Identiteitskaarten Belgische volwassene

Voor de Belgen is het verplichte identiteitsdocument deelektronische identiteitskaart.
De identiteitskaart is het document dat toelaat om de identiteit van een persoon voor echt te erkennen, het is een persoonlijk document. Het is belangrijk om het steeds op zak te hebben.
Elke persoon met de Belgische nationaliteit en ouder dan 12 jaar krijgt een verplichte elektronische identiteitskaart.
De kaart is om de 10 jaar hernieuwbaar, het gemeentebestuur stuurt u een uitnodiging voor de hernieuwing. De burger blijft niettemin verantwoordelijk voor de verificatie van de geldigheidsdatum van zijn identiteitskaart.

Na ontvangst van de uitnodiging dient de belanghebbende zich te melden bij de dienst Bevolking met de volgende documenten :

 • De oproepingsbrief
 • 1 identiteitsfoto op witte achtergrond

Het basisdocument (adresbewijs) wordt onmiddellijk afgedrukt en ondertekend door de houder.
Het gemeentebestuur levert dan een ontvangstbewijs af van de nieuwe identiteitskaart.
Na indiening van de aanvraag worden de codes doorgezonden naar uw adres in een verzegelde brief binnen een termijn van 2 à 3 weken.

Na ontvangst van de verzegelde brief dient de belanghebbende zich te melden bij de dienst Bevolking voor de activering van de elektronische identiteitskaart, met het volgende document :

 • Brief die de PIN- en de PUK- code bevat

U dient deze codes verplicht te bewaren, aangezien u deze nodig zal hebben om u te identificeren op https://irisbox.irisnet.be of www.taxonweb.be

Tarieven

Elektronische identiteitskaart (Belgische ID, vreemdelingen) 18,30€
Aflevering 2 werkdagen 111,80€

Voor de uitreiking van de identiteitskaarten dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Binnenlandse Zaken.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Kids-ID : identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar

De Kids-ID is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden aangezien ze de SIS-kaart vervangt. Ze is 3 jaar geldig (of tot de verjaardag van de 12- jarige indien deze eerst valt).
Ze is noodzakelijk in het buitenland (landen van de Europese Unie), opgelet want voor bepaalde landen is een paspoort vereist.
De kids-ID dient niet te worden vervangen wanneer het kind verhuist. Het adres staat niet op de kaart en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind verhuist met behulp van de PIN- en PUK code.

www.diplomatie.belgium.be

De aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door de ouders van het kind en dit laatste moet verplicht fysiek aanwezig zijn op de dienst Bevolking, met de volgende documenten :

 • 1 recente identiteitsfoto van het kind is nodig
 • Aanwezigheid van de moeder, de vader of de voogd (naargelang het geval de grootouders met een volmacht ondertekend door één van de ouders en de kopie van de identiteitskaart van één van de ouders)

Tarieven

Reispas - identiteitsattest (met foto) gratis
Elektronische identiteitskaart Kids-ID 7,30€
Aflevering 2 werkdagen 100,80€
Bestelling van PIN- code voor reeds geactiveerde identiteitskaart (administratieve kosten)
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/
gratis

Voor de uitreiking van de identiteitskaarten dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Binnenlandse Zaken.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Kaart beschadigd of verouderd

Indien uw kaart beschadigd is of u bent overgegaan tot een verandering van naam, geslacht,...dan kan u zich persoonlijk melden bij de dienst Bevolking met de beschadigde of verouderde kaart en een identiteitsfoto. Er zal u gratis een nieuwe kaart worden overhandigd.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Kaart verloren of gestolen

Het attest van verlies wordt rechtstreeks afgeleverd door de dienst Bevolking (en niet meer door de  politie) op het moment van bestelling van een nieuwe Belgische identiteitskaart.
Indien u niet in de gelegenheid bent om zich aan te melden op de gemeente wanneer u het verlies of de diefstal vaststelt (buiten de openingsuren van de dienst Bevolking), verwittig dan onmiddellijk de Helpdesk DOCSTOP om frauduleus gebruik van de kaart te vermijden. Deze dienst is gratis en beschikbaar per telefoon of per mail 24u/24 - 7d/7. Opgelet, deze dienst werkt enkel voor de Belgische identiteitskaarten.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Te weten in geval van verlies van de kaart

Indien u uw kaart binnen de 7 kalenderdagen terugvindt, moet u zich persoonlijk melden bij de Dienst Bevolking, met uw PIN- en PUK-code om de verklaring van verlies in te leveren en de certificaten te reactiveren. Binnen een termijn van 7 dagen, wordt de kaart automatisch geannuleerd.
Indien u uw elektronische kaart niet terugvindt, moet u zich ook aanbieden bij de Dienst Bevolking, voorzien van een bewijs van de aangifte van het verlies, diefstal of vernietiging, afgeleverd door de Politie en van een recente identiteitsfoto om een nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen.

Tarief

Duplicaat van de elektronische identiteitskaart, afgeleverd bij verlies 16,70€

Voor de uitreiking van de identiteitskaarten dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Binnenlandse Zaken.

Identiteitsdiefstal

Criminelen gebruiken meestal valse namen wanneer ze mensen proberen op te lichten maar soms misbruiken ze ook de namen van bestaande personen. Het kan dan gaan om namen van gekende en betrouwbare personen en instanties, maar ook om namen van eerdere slachtoffers of van mensen wiens gegevens ze 'gestolen' hebben via phishing of wiens gegevens gevonden werden in open bronnen op het internet, ...

De gestolen gegevens worden op verschillende manieren misbruikt: zo worden de persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruikt om aankopen te doen op het internet, om valse advertenties te plaatsen in zijn naam, om bankrekeningen te openen of kredietkaarten aan te vragen. Ze kunnen echter ook gebruikt worden om anderen te cyberpesten, mensen te bedreigen, lasterlijke berichten te verspreiden of profielen te creëren in naam van iemand anders en daar schadelijke informatie op te posten.

Het is daarom van belang om:

 • uw persoonlijke gegevens zo min mogelijk ter beschikking te stellen op het internet, en uw profielen goed af te schermen voor onbekenden
 • nooit te antwoorden op phishingmails
 • de documenten met persoonlijke gegevens zoals facturen te versnipperen vooraleer u ze weggooit
 • uw identiteitsdocumenten nooit in te scannen en via mail te versturen naar onbekenden
 • uw computer te beschermen met een up-to-date antivirusprogramma en steeds de meest recente versie van uw besturingssysteem te downloaden (bv gratis updates van windows)

Slachtoffer?

 • Doe aangifte bij de politie. Dit kan online via de website van e-cops (federale politie) of in een commissariaat
 • Doe zo snel mogelijk aangifte via het online Meldpunt voor fraude, bedrog, misleiding en oplichting
 • Verzamel alle beschikbare gegevens die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek

Bron: www.politie.be/5344/nl/vragen/internetcriminaliteit/identiteitsdiefstal

Pincode vergeten

Wanneer men zijn elektronische identiteitskaart ontvangt, worden twee codes (PIN en PUK) geactiveerd. De PIN-code van 4 cijfers wordt regelmatig gevraagd om administratieve stappen te valideren. U kan de ontvangen standaard PIN-code behouden of ze onmiddellijk wijzigen aan het loket wanneer u uw nieuwe identiteitskaart ontvangt. Het wordt aangeraden om deze te onthouden of nog beter, ze te personaliseren ! Indien een persoon zijn pin-code (en puk code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van zijn adresbewijs, dan kan de persoon gratis een nieuw code bestellen (te ontvangen binnen de 2 weken).

De aanvraag kan online worden ingediend via www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

zich wenden tot de dienst Bevolking

Belgische Paspoorten

Het paspoort is een identiteitsstuk dat onmisbaar is om in de meeste landen over de grens te gaan.
Vooraleer naar een vreemd land te gaan, is het wenselijk in België contact op te nemen met de ambassade ervan of informatie te vragen aan een reisagentschap. Het gebruikte paspoort moet geldig zijn, bepaalde landen eisen dat het nog minstens 6 maanden geldig is.

De aanvraag moet persoonlijk worden ingediend door zich te melden bij de Dienst Bevolking, met de volgende documenten :

 • Voormalig paspoort om het te laten annuleren en/of vernietigen (indien het oude paspoort echter  visa bevat die nog geldig zijn, zal dit ongeldig worden verklaard, maar teruggegeven worden aan de verzoeker).
 • 2 identiteitsfoto's op witte achtergrond

Tarieven

Aflevering van een nieuw paspoort voor een volwassene (vanaf 18 jaar, geldigheid 7 jaar) 65€
Aflevering van een nieuw paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar (geldigheid 5 jaar) 35€
Dringende procedure, aflevering van een nieuw paspoort voor een volwassene (vanaf 18 jaar, geldigheid 7 jaar) 240€
Dringende procedure, aflevering van een nieuw paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar (geldigheid 5 jaar) 210€

Voor de uitreiking van de identiteitskaarten dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Buitenlandse Zaken.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Paspoort beschadigd, gestolen, verloren

Het is noodzakelijk om snel een attest van verlies/diefstal aan te vragen bij de gemeente, en dan naar de politie te gaan zodat deze de aangifte van verlies of diefstal kan registreren om veiligheidsredenen en om identiteitsdiefstal te vermijden.
Dit tweede document, uitgegeven door de politie, dient verplicht te worden terugbezorgd bij de gemeentedienst Bevolking voor alle aanvragen van een nieuw Belgisch paspoort.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Aanvraag van een paspoort voor Belgen die in het buitenland verblijven

Voor Belgen die in het buitenland verblijven, moet de aanvraag gedaan worden op het Belgische Consulaat van het land waar ze zich bevinden.

Identiteitsfoto's

Aanvaardingscriteria voor de foto op Belgische identiteitsdocumenten:

Volgens de ICAO normen dient de foto aan 5 voorwaarden te voldoen:

 • Hij moet recent zijn en mag niet dateren van meer dan zes maanden geleden.
 • De gelaatsuitdrukking moet neutraal zijn: mond gesloten, niet glimlachen en de tanden mogen niet zichtbaar zijn, geen gefronste wenkbrauwen.
 • Het gezicht dient volledig zichtbaar te zijn: de ogen, de kin en de gezichtslijnen dienen steeds zichtbaar te zijn.
 • De achtergrond moet effen zijn en zonder schaduw.
 • Het gezicht en de schouders moeten recht zijn en met het gezicht naar de lens.

De foto dient een afmeting te hebben van 45 mm (hoogte) op 35 mm (breedte). De afmeting van het hoofd (haar inbegrepen) op de foto dient tussen 25 en 40 mm te bedragen. Het hoofd zal worden gefotografeerd op een lichte en effen achtergrond.
Voor de aflevering van een paspoort is kleurenfotografie verplicht.
Deze bepalingen zijn in het algemeen gekend bij de handelaars die identiteitsfoto's aanbieden.

Aangifte van adreswijziging

In het geval van een adreswijziging binnen dezelfde gemeente of in een andere gemeente dienen de burgers hun nieuwe adres mee te delen in de gemeente waar ze zich zullen domiciliëren.
- Inschrijving, verhuizing binnen de gemeente alsook vertrek naar het buitenland (Mod.2, Mod. 2bis, Mod.8, Bijlage 18)
- Verhuizing binnen een zelfde gebouw die een wijziging van gezinssamenstelling met zich meebrengt (Mod. 2 bis)
-Herinschrijving ingevolge een ambtshalve schrapping (Mod.2)

De aanvraag kan gratis online worden ingediend via www.irisbox.be of ter plaatse door zich te melden bij de Dienst Bevolking.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Gezinssamenstelling

De gezinssamenstelling bevestigt de gezinssituatie op het moment wanneer het document wordt gevraagd bij de dienst Bevolking. Naargelang de reden voor aflevering kan dit document betalend zijn. Daarom verzoeken wij u om de reden van de aanvraag te melden aan de dienst Bevolking, zodat zij u kan informeren of u dient te betalen om het te verkrijgen.

De aanvraag kan online worden ingediend via www.irisbox.be of moet worden ingediend door zich persoonlijk te melden aan het loket Bevolking.

Aangezien de gemeentelijke bijdrage op attesten en andere documenten in december 2016 werd geschrapt, worden ze nu gratis afgeleverd.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Attest van woonplaats

De aanvraag kan online worden ingediend via www.irisbox.be of moet worden ingediend door zich persoonlijk te melden aan het loket Bevolking.

Aangezien de gemeentelijke bijdrage op attesten en andere hieronder vermelde documenten in december 2016 werd geschrapt, worden ze nu gratis afgeleverd.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Attest van nationaliteit

Indien uw hoofdverblijfplaats in België is en u ingeschreven bent in het Bevolkingsregister, dan kan u een attest van nationaliteit verkrijgen.

Attesten en andere documenten

Aangezien de gemeentelijke bijdrage op attesten en andere hieronder vermelde documenten in december 2016 werd geschrapt, worden ze nu gratis afgeleverd :

Attest van leven

Het attest van leven toont aan dat de aanvrager in leven is op het moment van de aanvraag.

Attest van burgerlijke stand

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn mag u niet rechtstreeks raadplegen. U kunt wel een uittreksel of afschrift krijgen van uw eigen gegevens bij de dienst Bevolking die de registers bewaart. Als u de gegevens van iemand anders wilt opzoeken, heeft u de toestemming nodig van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de registers worden bewaard. Registers die meer dan 100 jaar oud zijn kunt u wel rechtstreeks raadplegen.

Wettiging van handtekening of eensluidend afschrift

Document van tenlasteneming voor een partner (Bijlage 3)

Document van tenlasteneming toerist (Bijlage 3bis)

Document van tenlasteneming student (Bijlage 32)
 

zich wenden tot de dienst Bevolking

Adresopzoeking d.m.v. het Nationaal Register van Natuurlijke Personen

De gegevens opgenomen in het Nationaal Register zijn onderworpen aan de Beschermingswet van het  privé-leven. De enige aanvragen voor opzoeking in het Nationaal Register die worden aanvaard zijn diegene die schriftelijk worden ingediend door erkende organismen zoals banken, gas-en elektriciteitsmaatschappijen.

Tarief

Adresopzoekingen d.m.v. Het Nationaal Register van Natuurlijke Personen 7€

zich wenden tot de dienst Bevolking

Opzoekingen in de archieven

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn mag u niet rechtstreeks raadplegen. U kunt wel een uittreksel of afschrift krijgen van uw eigen gegevens bij de dienst Bevolking die de registers bewaart. Als u de gegevens van iemand anders wilt opzoeken, heeft u de toestemming nodig van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de registers worden bewaard. Registers die meer dan 100 jaar oud zijn kunt u wel rechtstreeks raadplegen.

Tarief

Genealogische opzoeking in de archieven (per opzoeking dienen de aanvragen te worden ingediend per mail) 20€

zich wenden tot de dienst Bevolking

Contacten

Bevolking dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Leïla Derraz
Paspoorten
Rijbewijzen
Elektronische identiteitskaarten belgen en vreemdelingen
Strafregister
Verhuizingen
Getuigschriften en attesten (verblijf, samenstelling van het gezin...)

 

Laatst gewijzigd: 06.02.2024