Consultatieve Raad van de Noord/Zuid Solidariteit van Sint-Joost

Kandidaatoproep 2016 – 2018

Sint-Joost, een werelddorp waar mensen uit de vier windstreken van de wereld elkaar kunnen tegenkomen, elkaar ontmoeten en hun krachten kunnen bundelen om de zaken te doen evolueren naar meer sociale rechtvaardigheid en een beter evenwicht tussen Noord en Zuid. Vandaar het idee van de gemeente Sint-Joost om een Consultatieve Raad van de Noord/Zuid solidariteit op te richten.

Welke zijn de doelstellingen van deze Raad?

 • Sensibiliseren van de bevolking rond internationale solidariteit en de Noord/Zuid relaties
 • Creëren van een ruimte voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen verschillende actoren aanwezig op het grondgebied
 • Creëren van een ruimte voor uitwisseling en ontmoeting tussen verschillende actoren die betrokken zijn in de internationale solidariteit
 • Bevorderen van de burgerparticipatie en het engagement stimuleren ten gunste van
 • internationale solidariteit
 • Een consultatieve rol spelen in het domein van de internationale solidariteit naar de bevoegde Schepen toe
 • Valoriseren van de ervaringen, bekwaamheden en initiatieven van de burgers

De Raad komt 8 maal per jaar samen, en bestaat vandaag uit een dertigtal leden (18 verenigingen, inwoners, gemeenteambtenaren, de Schepen van Internationale Relaties en Samenwerking en zijn medewerkster).

Gerealiseerde en toekomstige projecten

 • « Sint-Joost, plaats voor iedereen » 2013/2014/2015
 • Week van de Internationale Solidariteit 2013/2014/2015
 • Europese Week van de Lokale Democratie 2015
 • 1ste ontmoeting van de Brusselse actoren van de internationale solidariteit 2015
 • Dag in het groen 2015
 • Missie naar de Filipijnen in 2016

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • De vertegenwoordigers van verenigingen of niet-gouvernementele organisaties waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Sint-Joost-ten-Node of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die acties voeren van ontwikkelingseducatie op het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost of in één van de negentien Brusselse gemeenten.
 • Burgers ouder dan 18 jaar die in Sint-Joost wonen of sterk verbonden zijn met de gemeente, actief zijn in het domein van ontwikkelingseducatie, over nuttige expertise ter zake beschikken en zich wensen te engageren in gemeentelijke samenwerking teneinde activiteiten te leiden van sensibilisering rond de Noord/Zuid ongelijkheid gericht op de burgers van de Gemeente Sint-Joost.


Hoe kan u zich kandidaat stellen?

Indien u geïnteresseerd bent en overeenstemt met het hierboven beschreven profiel, aarzel dan niet om kandidatuur in te dienen, individueel of op naam van uw organisatie door het formulier in te vullen (faire un lien avec le doc cliquable) ten laatste tegen 22 februari 2016.

 

Downloaden

pdf - 64.54 KB
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).