« Duidelijk succes voor de gemeentelijke renovatiepremies »

Guichet Primes

Sint-Joost geniet van een onroerend erfgoed dat ongelooflijk rijk maar tevens verouderd is. De renovatie van de gebouwen is dus onvermijdelijk, zeker omdat deze het welzijn bevorderen van iedereen, met name door het veiligheidsgevoel terug te brengen, door ertoe bij te dragen dat de openbare ruimte opnieuw kan worden ingenomen en door een inspanning te leveren voor het leefmilieu.

Nochtans is de meerderheid van de eigenaars financieel niet in de mogelijkheid om de nodige renovaties uit te voeren, en ook al bestaan de premies om hen te ondersteunen, de complexiteit van de administratieve stappen zorgt er vaak voor dat ze ontmoedigd raken om werken te ondernemen.

De gemeente Sint-Joost heeft besloten om de eigenaars en de handelaars aan te moedigen om hun goed te renoveren door hen een begeleiding aan te bieden en renovatiepremies toe te kennen, in de vorm van forfaitaire cheques die zes types van werken dekken (gevel, dak, dakisolatie, ramen, elektriciteit en verwarmingsketel) alsook de verfraaiing van de handelsgevels. De hoogte van de toegekende premies varieert in functie van drie inkomensniveau’s en naargelang het goed al dan niet gelegen is in de perimeter van het Wijkcontract « As Leuven ». 6 maanden na de inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen getuigt de eerste balans van een duidelijk succes.

Sedert zijn opening heeft het Premieloket, belast met het informeren en begeleiden van de eigenaars bij hun administratieve stappen, niet minder dan 337 dossiers behandeld, hetzij een gemiddelde van 37 nieuwe dossiers elke maand. Deze uitstekende bezoekcijfers tonen aan dat het Loket beantwoordt aan een reële vraag. Overigens zijn 67 % van de personen die het Premieloket bezochten eigenaars met een laag inkomen. Volgens Emir Kir, Burgemeester van Sint-Joost is « dat het bewijs dat een beleid van hulp bij renovatie een reële noodzaak is en zijn doelpubliek bereikt ».

Zo werden tussen 1 juli en 31 december 2015 niet minder dan 107 gemeentelijke renovatiepremies uitgereikt, voor een totaal bedrag van 63 044 €. Dat is 7 maal meer dan in 2014, waar in de loop van dezelfde periode slechts 18 premies werden uitgereikt voor een bedrag van 8 630 €. De renovaties betreffen tevens bijna 3 maal meer woongebouwen : 41 in 2015 tegenover 15 in 2014. Parallel met de premies van het Brussels Gewest konden dus 80 woongebouwen worden gerenoveerd gedurende de laatste 6 maanden van 2015, waarmee de renovatie van de Tennoodse gebouwen meteen in een stroomversnelling is gekomen. De aanzienlijke stijging van het terugbetalingspercentage – dat soms tot 100 % gaat in het Wijkcontract – heeft immers tal van werken mogelijk gemaakt die niet zouden zijn gestart zonder deze nieuwe voordelen.

In 2016 zal bijna 200 000 € worden vrijgemaakt om dit succesvolle project verder te kunnen uitvoeren, waarvan een derde zal worden gefinancierd op eigen fondsen en de twee andere derden door het Brussels Gewest. Dit laat Sint-Joost en haar inwoners toe om samen verder hun toekomst op te bouwen.

Premieloket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

Uurrooster permanentie : dinsdag : 16 u -19 u woensdag : 12 u-16 u 30 - donderdag : 08 u -13 u

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).