Kandidaatoproep 2022-2024 voor Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Personen met een Handicap

Wat is een Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en wat zijn de doelstellingen ervan?

In het kader van de nieuwe legislatuur wil de Gemeente Sint-Joost-ten-Node een Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap oprichten. Deze werkgroep zal een adviserende en participerende rol spelen om een beter inzicht te krijgen in de moeilijkheden waarmee personen met een handicap te maken krijgen.

Taken

  • Advies uitbrengen over alle aangelegenheden van gemeentelijk belang die hem door de Gemeenteraad worden voorgelegd en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de planning, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van elke politieke en sociale actie die gericht is op de gelijkheid en de integratie van personen met een handicap;
  • Een plaats zijn voor informatie, bezinning en debat over alle kwesties die verband houden met de thematiek van handicaps en/of betreffende personen met een handicap op het gemeentelijk grondgebied;
  • Zijn leden de mogelijkheid bieden om aan het College en aan de Gemeenteraad alle initiatieven voor te stellen die de belangen van de burgers, personen met een handicap die op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node verblijven, kunnen bevorderen, met het oog op de bevordering van hun integratie in de maatschappij, de verbetering van hun autonomie en van hun levenskwaliteit.

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • Vertegenwoordigers van verenigingen die zich inzetten voor de bevordering en de verdediging van de belangen van personen met een handicap, die hun zetel op het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node hebben en/of daadwerkelijk activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node.
  • Personen met een handicap die zelfstandig zijn of over een nuttige ervaring beschikken op dit gebied, die in Sint-Joost-ten-Node wonen of die hun activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node.

Hoe een kandidatuur indienen om toe te treden tot de GAPH?

Indien u geïnteresseerd bent en beantwoordt aan het hierboven beschreven profiel, aarzel dan niet om uw kandidatuur individueel of in naam van uw organisatie in te dienen via het online formulier, vergezeld van een motivatiebrief, via e-mail: of per post ter attentie van Mevrouw Valérie PIRON - Dienst Gelijke Kansen, Sterrenkundelaan 12-13 te 1210 Sint-Joost-ten-Node, uiterlijk tegen.

Voor meer informatie gelieve de bijgevoegde statuten van de GAPH te raadplegen.

Info

Gelijke Kansen

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Cécile Leempoel

Foto : Adobestock

Downloaden

Formulier pdf - 533.24 KB
Statuten pdf - 243.84 KB
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).