Milieuvergunning

Milieuvergunning

In 2020 werden 901 vergunningen toegekend door Leefmilieu Brussel.
Het gaat zowel om milieuvergunningen voor professionals als voor particulieren. De bedoeling van deze vergunningen is om de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren of de hinder die een project zou kunnen veroorzaken. De experten moeten een evenwicht vinden tussen milieubescherming, de levenskwaliteit en het welzijn van de buurtbewoners en de economische activiteit in een stedelijke omgeving.

De milieuvergunning geeft de toelating voor de exploitatie van een activiteit die specifieke installaties (zogenaamde ‘ingedeelde inrichtingen’) omvat die een impact kunnen hebben op het leefmilieu of de buurt. Die toelating is 15 jaar geldig en kan worden verlengd.

In welke gevallen moet u een milieuvergunning aanvragen?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een grote verscheidenheid aan sectoren waarvoor een milieuvergunning moet worden aangevraagd. Het gaat onder meer over gsm-masten, asbestwerkzaamheden,
grote vastgoedprojecten voor woningen en voor kantoren. Die 4 sectoren alleen al staan voor 82% van de afgeleverde
vergunningen. De overige 18% zijn andere economische activiteiten:

  • Productie en bewerking van goederen of producten (bijvoorbeeld ateliers van bakkers, slagers, schrijnwerkers of metaalbewerkers)
  • Distributie en diensten (handelszaken, tankstations, carwashes of carrosseriebedrijven, wasserijen)
  • Openbare dienstverlening (scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra)
  • Sport- en cultuurprojecten.
  • Ook particulieren moeten een milieuvergunning aanvragen voor stookolietanks, verwarmingsketels of parkings van mede-eigendommen.

Leefmilieu Brussel buigt zich over dossiers van grote omvang en technische dossiers. De gemeenten staan in voor dossiers van kleinere installaties.
Dankzij de praktische gids voor milieuvergunningen kan u weten of er een milieuvergunning moet worden aangevraagd. In die gids staan de ingedeelde inrichtingen, de documenten en de informatie die het dossier moet bevatten.

Evenwicht is het sleutelwoord

Om hun beslissing te kunnen nemen, analyseren de experten verschillende domeinen en de interacties tussen die domeinen:

  • de bevolking en de volksgezondheid
  • de biodiversiteit (met bijzondere aandacht voor de Natura 2000-zones)
  • het bodemoppervlak, de bodem, het water, de lucht, het klimaat, het energieverbruik en de geluidsomgeving
  • materiële goederen, cultureel erfgoed en het landschap, met inbegrip van het gebouwenpatrimonium
  • stedenbouw, globale mobiliteit en het sociaal-economische domein.

In heel wat gevallen baseren de experten zich ook op een openbaar onderzoek, conformiteitsattesten en het advies van de brandweer.
Soms worden er zeer strenge voorwaarden opgelegd. Zo dragen milieuvergunningen bij tot de bouw van een duurzamere stad.

INFO

Brussel Leefmilieu https://leefmilieu.brussels

Milieudienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).