Straatintimidatie: een eerste operatie in het Noordwijk

Harcèkement de rue

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) hecht veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Er bestaat een wettelijk kader dat toelaat om dit specifieke soort geweld vast te stellen en te vervolgen. Er stelt zich echter een probleem bij de toepassing ervan.

“De slachtoffers aarzelen vaak om een klacht in te dienen.  Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld”, erkent hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord.

Vanuit deze vaststellingen heeft de politiezone Brussel Noord een werkingsmodel aangepast dat door de politiezone Luik is uitgevoerd, een goede praktijk die dankzij het Réseau Intersection tussen de lokale politiediensten werd gedeeld.

Aanwezig zijn in de openbare ruimte en daders betrappen op heterdaad

De wet in verband met « ongewenst seksueel gedrag » of « straatintimidatie » van 2014 is nog te weinig gekend. Dit begrip omvat uitschelden, bespotten, obscene gebaren, aanranding of poging tot aanranding, betasting en stalken in een openbare of semiopenbare ruimte. Maar al te vaak dienen slachtoffers geen klacht in, wat een gevoel van straffeloosheid voor de daders kan creëren.

De politiezone Brussel Noord is op woensdag 17 maart begonnen met een eerste operatie in de wijk van het Noordstation. De doelstellingen van deze operatie zijn

  • het zwarte aantal incidenten te bestrijden,
  • de slachtoffers bewust te maken van hun recht om een klacht in te dienen over deze incidenten en hun tips te geven over hoe zij zich veiliger kunnen voelen in de openbare ruimte,
  • te strijden tegen het gevoel van straffeloosheid van de daders
  • en hen te herinneren aan de wet en het belang van toestemming.

Concreet patrouilleren drie politie-inspecteurs in burger (een vrouwelijke en twee mannelijke politieleden). Indien de politievrouw of een andere persoon het slachtoffer is van straatintimidatie, zullen de politie-inspecteurs op heterdaad optreden en de gerechtelijke procedure inleiden waarin de wet voorziet. Het idee is om de daders op heterdaad te betrappen.

« Straatintimidatie is een fenomeen dat we niet langer willen dulden. Iedere persoon – en zeker vrouwen – moet zich rustig en veilig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte Daarom hebben wij dit soort operaties opgezet en zullen wij ze blijven organiseren in verschillende wijken van onze politiezone » legt hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord, uit.

Een eerste operatie

Concreet hebben drie politieagenten in burger (een vrouwelijke en twee mannelijke politieleden) op woensdagnamiddag 17 maart gepatrouilleerd in de wijk van het Noordstation. De politievrouw zorgde ervoor niet in te gaan op verzoeken van potentiële verdachten. Wanneer een ongepaste opmerking of commentaar aan haar werd gericht, vervolgde zij haar weg en liet het aan de ondersteuningsploeg over om de auteur te ondervragen. De politieploeg patrouilleerde in de Brabantstraat, het Liedtsplein, de Allardstraat, de Aarschotstraat, het Kruidtuinpark, het Rogierplein, het Noordplein en het Gaucheretpark.

Tijdens deze eerste operatie werden geen gedragingen waargenomen die voldeden aan de criteria van een strafbaar feit en waarvoor een proces-verbaal moest worden opgemaakt. De politie-inspecteurs hebben echter wel een aantal van de daders die opmerkingen hebben gemaakt, herhaaldelijk op het probleem gewezen.

De politie heeft voor toekomstige edities al verschillende verbeterpunten aangegeven. Bovendien zal het systeem bij toekomstige operaties ook gericht zijn op de bewustmaking van de slachtoffers van dergelijke feiten, om hen in te lichten over de mogelijkheid een klacht in te dienen en hen gerust te stellen dankzij de aanwezigheid van de politie in de openbare ruimte.

Bron: www.polbruno.be

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).