Huis van culturen

Huis van culturen

Maison des cultures

Als een heuse multi-fonctionele en culturele pool die de individuele en collectieve emancipatie van de burgers bevordert en de toegang stimuleert tot kunst en cultuur voor iede- reen, zal het HCSS de wijk doen opleven in een nieuwe dynamiek, zowel op cultureel als op socio-economisch niveau.

De nieuwe structuur, gevestigd in een centraal huizenblok tussen de Madou Esplanade en het Sint-Joostplein, zal een programma- tie aanbieden die de lokale bevolkingen aanspreekt, met name de jeugd: stedelijke culturen met opkomende initiatieven en actuele culturele praktijken : avonden met optredens, steun aan jonge creatievelingen, open podia voor actuele muziekvormen, humor, dans tot podiumkunsten...
De gemeentelijke overheid van Sint-Joost hoopt met het Huis van culturen & Sociale samenhang gezinnen en meerbepaald kinderen momenten van vervoering te bezorgen en echte zones voor uitwisseling en ontmoetingen.
De Tennoodse scholen zullen er bijvoorbeeld hun jonge talenten kunnen laten ontdekken (aankomende acteurs,...) maar tevens hun culturele bagage kunnen verrijken.
Deze ruimten vol geschiedenis van bijna 3000 m2 zullen worden gerenoveerd om een onderling afhankelijk, functioneel en omvangrijk geheel te vormen, ontworpen in samenwerking met de opdrachtne- mende archi

Voormalige Marignan Bioscoop

Leuvensesteenweg 33 / Scailquinstraat 42

  • Een moduleerbare voorstellingszaal (banken en mobiele podia) met 420 zitplaatsen, voornaamste element van het toekomstige HCSS. De aangrenzende cafetaria zal geopend zijn afhankelijk van de programmatie.
  • Een pedagogisch restaurant (Horeca zaak)
  • Op de dakverdieping van de grote voorstellingszaal zullen drie nieuwe passiefwoningen worden ingericht (studio, appartement met 2 kamers, appartement met 3 kamers) gericht naar de Scail- quinstraat.

De site haar culturele en architecturale glans van weleer teruggeven is het kernidee van de renovatie, gezien de bescherming van de « Belle Époque » gevel van de Marignan op de bewaarlijst van het Brussels erfgoed.

Voormalige school van het Sint-Juliana internaat

Scailquinstraat 36-38

  • 4 polyvalente socio-culturele zalen (expo’s, creatieve-, muzikale-,en toneelworkshops, conferenties, ruimten voor ontmoeting en uitwisseling, buurtfeesten, stages...)
  • open koer
  • Dit gebouw, dat volledig wordt afgebroken, zal plaatsmaken voor een nieuw hedendaags passiefgebouw, waarvan de opening naar de wijk toe van essentieel belang is. Gelijktijdig met de wegenwer- ken Madou Esplanade / Leuven / Scailquin, wordt verwacht dat de buurt nieuw leven wordt ingeblazen en dat de Scailquins- traat duurzaam zou worden omgevormd tot een heuse stedelijke verkeersas voor gebruik door voetgangers in plaats van een auto- knelpunt zoals dit vandaag het geval is.

De financiering van deze infrastructuur, voor een bedrag van 12,5 miljoen euro (excl. BTW) krijgt steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het Duurzame Wijkcontract «As Leuven» (62,7%) en van het Grootstedenbeleid (11,3%) alsook van een gedeelte aan eigen gemeentelijke fondsen (26 %).

Kalender

01.09.15 Aankoop van de gebouwen
Maart tot augustus 2016 Studie
01.09.16 Voorstelling van het voorontwerp
01.11.16 Aanvraag tot unieke SV
01.05.17 Verkrijging van de enige SV
05.03.18 Begin van de werken
  Opening van HCSS

Contact

Huis van culturen

Leuvensesteenweg 33
1210 Brussel
Claire Diez

 

Laatst gewijzigd: 26.01.2023