Huren van gemeentelijke woning

Huren van gemeentelijke woning

woning

Gemeentelijke eigendommen

De gemeente Sint-Joost is eigenaar van een reeks gebouwen en appartementsblokken. Dit is het privé patrimonium van de gemeente. In België staan de 589 gemeenten op kop van het patrimonium met een waarde van 50 miljard euro in totaal. Het gaat hier over de gemeentehuizen, de scholen, de sportinfrastructuur en ook woningen.
In Sint-Joost beschikt de gemeente zo over 338 woningen (flats, appartementen, duplex-appartementen, triplex, huizen, ateliers-woningen) die momenteel bezet zijn en die deel uitmaken van de gemeentelijke eigendommen. In het kader van de wijkcontracten, worden momenteel ook nog eens een zestigtal woningen gerenoveerd.   
Een gemeentedienst beheert deze eigendommen en verhuurt de woningen, maar ook winkels of parkeerplaatsen. Iedereen die een of andere eigendom zou willen huren, kan zich richten tot de dienst verhuringen.  

De aanvragen zijn talrijker dan het aanbod en er zijn dus toekenningscriteria. Tot nu gold de anciënniteit van de aanvraag.   Nu worden de woningen toegekend volgens een reeks criteria die maakt dat sommige aanvragen prioritair worden. De gemeenteraad heeft in december 2014 een nieuw reglement voor het toekennen van gemeentelijke woningen goedgekeurd dat bedoeld is om de objectiviteit te waarborgen en de beslissingen omtrent de toekenning transparant te maken. Dit reglement beoogt ook de conformiteit met de Brusselse Huisvestingscode, die onlangs werd gewijzigd.   
Daarbij heeft het College beslist het systeem van huurtoelage toe te passen dat werd goedgekeurd door de Brusselse regering, uit zorg een sociaal beleid te voeren en ter hulp te komen van de meest behoeftige gezinnen.  Waarover gaat het?  


De huurder of kandidaat-huurder van een gemeentelijke woning die meer dan een derde van zijn inkomsten moet besteden aan het betalen van zijn huur, kan een gewestelijke tussenkomst krijgen voor de betaling van zijn huur.
Maar ook niet alle woningen van de gemeente zijn betrokken in deze beslissing (besluit). 
Tot slot heeft de Raad in oktober 2016 het huurrooster van het AIS (Sociale Vastgoedkantoor) goedgekeurd voor de vaststelling van de huurprijzen van de goederen waarvoor geen subsidies werden ontvangen.

De teksten over het nieuwe reglement voor het toekennen van een woning en het systeem van huurtoelage zijn beschikbaar bij de Dienst Verhuringen van het gemeentebestuur. U kan ze ook downloaden hier :

Inschrijvingsformulier

Reglement voor de toewijzing van woningen

Eind 2015 bewonen 321 huishoudens (316 in 2014) het gemeentelijk huurpark, wat neerkomt op 1008 personen (934 personen in 2014). Gemiddeld wordt iedere woning bewoond door 3 personen.

De wachtlijst bestaat uit meer dan 600 actieve dossiers (ieder jaar bevestigd). 34 woningen werden toegewezen in 2015 tegenover 25 het jaar daarvoor, hetgeen een jaarlijkse hernieuwing betekent van 10 %
van het huurpark. Deze stijging kan met name worden verklaard door de oplevering van 8 nieuwe woningen (Dekeynstraat 1).

Verfraaiingspremie

In 2016 heeft de gemeente Sint-Joost een reglement vastgesteld voor hulp bij verfraaiing en comfort aan huurders van gemeentelijke eigendommen die daarvoor een aanvraag indienen. De steun wordt toegekend aan huurders die verfraaiiings- en beveiligingswerken willen uitvoeren aan de woning, zoals keuken, badkamer, schilderwerken, vloerbedekking, veiligheidsdeur, alarmsysteem,...

De financiële tussenkomst van het Gemeentebestuur wordt verleend door een huurvermindering van 100% van het totale bedrag van de werken. De tussenkomst wordt verhoogd tot 110% als de keuken volledig elektrisch is.
Deze financiële tussenkomst bedraagt maximaal 2.500,00 €.

Het is tevens een manier voor de gemeente om haar woningpark in goede staat te houden.

Om voor de steun in aanmerking te komen, moet de huurder een huurovereenkomst van 9 jaar hebben en de woning ten minste 2 jaar hebben bewoond, hij mag geen huurachterstand hebben en niet in een woning leven die ongeschikt is voor de grootte van het gezin. De bewoner moet de aanvraag indienen vóór de start van de werken.

Sinds het reglement in werking is getreden, konden niet minder dan vijftien woningen van dit initiatief genieten. In deze tijden waarin elke cent telt, heeft het College 25.000 € vrijgemaakt om deze allereerste aanvragen voor verfraaiingswerken tegemoet te komen.

Reglement van verfraaiings-en comfortwerken van de gemeentelijke woningen

Welke werken kan u uitvoeren?

Alle werkzaamheden om uw huis te verfraaien en te beveiligen: keuken,
badkamer, schilderwerken, vloeren, alarmsysteem, gepantserde deur...
Opgelet, de werken dienen te worden uitgevoerd door een ONDERNEMING!

Hoe de premie verkrijgen?

  1. De aanvraag moet worden ingediend VÓÓR DE WERKEN met een nauwkeurige en beschrijvende kostenraming alsook een brief waarin wordt uitgelegd waarom u deze werken wilt uitvoeren. Vergeet niet uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
  2. Binnen de week na uw aanvraag krijgt u bezoek van een deskundige van de Gemeente die de noodzaak van de geplande werken zal beoordelen.
  3. De Gemeente zal u binnen de 8 dagen na dit bezoek een brief sturen. Als uw project wordt aanvaard, kunt u met de werken beginnen.
  4. Na afloop van de werken dient u uw facturen en betalingsbewijzen in bij de Gemeente. Een deskundige van de Gemeente zal komen kijken of de werken behoorlijk werden uitgevoerd.
  5. De premie zal u worden toegekend in de vorm van HUURVERMINDERINGEN gedurende de maanden die volgen op de voltooiing van de werken.


Informatie en hulp bij de samenstelling van het dossier

Premieloket
Tweekerkenstraat 131 T02 230 56 04
Permanentie van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u.

Indiening van de aanvrag

Gemeentelijke eigendommen
Koningsstraat 284 T02 220 25 61
Permanentie van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u.

Autonome gemeentelijke regie

Teneinde over een middel te beschikken dat aangepast is aan projecten van stedelijke ontwikkeling, met name in het vooruitzicht van openbare en privé- partnerschappen, heeft de gemeente in 2005 de Autonome gemeentelijke regie opgericht, waarmee het beheer wordt verzekerd van de 33 ateliers-woningen van de Kunstenaarscité Mommen Ateliers, gelegen Liefdadigheidsstraat 37 (3000 m2).

Toelatingsvoorwaarden voor deze gegroepeerde sociale woonvorm voor kunstenaars :

  • Een artistiek werk produceren
  • Genieten van de toegangsvoorwaarden voor een sociale woning
  • Een inkomen hebben gelijkwaardigwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie
  • Geen onroerend goed bezitten in volle eigendom, vruchtgebruik of erfpacht

Contacten

Gemeentelijke eigendommen & Verhuringen dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Davide Grosso
Technische diensten verhuringen
Aline Louckx

Autonome gemeentelijke Regie

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Hugo Santibanez Jimenez

 

Laatst gewijzigd: 16.11.2022