Overtredingen, veiligheid & gezondheid

De dienst Stedenbouw houdt zich bezig met de behandeling van de klachten en met de controle van de inbreuken op de stedenbouwkundige- en milieuwetgeving.

Aangezien zij voornamelijk werkt op basis van klachten doorgegeven door burgers, treedt de dienst eveneens op bij vaststellingen gedaan door haar ambtenaren. Na analyse van het dossier en vaststelling van eventuele inbreuken, wordt de overtreder uitgenodigd om te reageren door middel van een ingebrekestelling waarin hij wordt verzocht om de situatie te regelen. Indien er geen enkele maatregel wordt genomen, kunnen de ambtenaren een proces-verbaal van overtreding opstellen met het oog op strafrechtelijke vervolgingen of de toepassing van een administratieve boete. In bepaalde ernstige gevallen worden de PV’s onmiddellijk opgesteld.

Contacts

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

Milieudienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg

 

Laatst gewijzigd: 10.08.2017