Stedenbouwkundige

Wat is een stedenbouwkundige vergunning ?

Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming vanwege de administratieve overheid (de gemeente of in bepaalde gevallen het gewest) om handelingen en werken uit te voeren, zodat u een gebouw mag optrekken of renoveren, een gebouw een nieuwe bestemming geven, een hoogstammige boom vellen, het bodemreliëf wijzigen, een verkeersweg aanleggen, een uithangbord plaatsen, het aantal woningen wijzigen in een gebouw …
De handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

De vergunning dient vóór de uitvoering van de handelingen of werken te worden aangevraagd en verkregen!
De verguningsaanvraag dient naar behoren te worden ingediend, conform de procedures en de modaliteiten die door de wetsteksten en de verordenende teksten worden bepaald.
De vergunning verleent de begunstigde dan het recht om de toegestane werken uit te voeren.
De stedenbouwkundige vergunning is 2 jaar geldig, d.w.z. dat de werken aanzienlijk dienen te zijn gestart binnen de twee jaar die volgen op de afleveringsdatum (+verlenging mogelijk).
Bepaalde vergunningen staan gedurende slechts een beperkte tijd werken toe (bv : plaatsing van uithangborden, van reclamedragers, van antennes ...).

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning vereist ?

De meeste handelingen en werken van bouw, renovatie, binnen- of buiteninrichting die de structuur van het gebouw wijzigen, vereisen vooraf een stedenbouwkundige vergunning.
De plannen bij de vergunningsaanvraag moeten in principe door een architect zijn opgesteld.
Toch worden bepaalde werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning: deze “kleine werken” worden algemeen “handelingen en werken van geringe omvang” genoemd. Ze worden uitvoerig omschreven in een besluit van de Brusselse regering.
Bovendien kunnen sommige werken die een vergunning vereisen, ook worden vrijgesteld van het advies van de gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van een architect. Hierdoor verloopt de afgifte van deze vergunningen sneller.

  • Heropbouw, verbouwing en/of plaatsing van een vaste installatie, met architect
  • Heropbouw, verbouwing en/of plaatsing van een vaste installatie, zonder architect
  • Wijziging van de bestemming of van het gebruik van een gebouwd goed en/of wijziging van het aantal wonigen (zonder werken)
  • Afbraak zonder heropbouw
  • Plaatsing van uithangbord of reclame verwijzend naar het uithangbord
  • Plaatsing van reclameinrichting
  • Vellen van hoogstammige bo(o)men (gelegen buiten de weg)

Rekening houdende met de stedenbouwkundige  specificiteit van elk project is het ten zeerste aangeraden om u te wenden tot de dienst Stedenbouw & Leefmilieu, die u alle inlichtingen zal verstrekken over de  reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het betreffende goed.

Bron : https://stedenbouw.irisnet.be/vergunning

Stedenbouwkundige vergunning voorbereiden

https://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/de-vergunningsaanvraag

U bent een handelaar of een bedrijf in de Brusselse regio ?

U moet een aanvraag indienen stedenbouwkundige vergunning voor de wijziging van de bestemming van het pand? Voor een uithangbord, de plaatsing van een schoorsteen ?

1. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: het formulier en de verklarende nota

2. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de plannen

3. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de andere bijlagen

4. Vaststelling van de juridische situatie van een goed

5. Vastelling van handelingen en werken waarvoor een vergunning vereist is

Gerelateerde inhoud

Advies openbare onderzoeken/a>
Overlegcommissie

Contact

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

 

Laatst gewijzigd: 14.06.2023