Buurtbemiddeling

Voor diegenen die moeilijkheden ervaren in hun relatie met een buur, echtgeno(o)t(e), eigenaar, huurder, vriend, … en er niet in slagen deze op te lossen, kan een beroep doen op een bemiddelaar(-ster) hen helpen om hierover te praten en oplossingen te zoeken die bevredigend zijn voor iedereen.

Bemiddeling is de rode draad in de opdrachten van de dienst Preventie. Ongeacht of ze rechtstreeks in de openbare ruimte plaatsvindt bij een burenruzie of in de Sociale Preventiecentra, de tussenkomst van een bemiddelaar, die een derde neutrale persoon is bij een conflict, laat vaak toe om situaties van onbegrip te ontwarren.

Op afspraak: van maandag tot donderdag

De Sociale Preventiecentra zijn tevens plaatsen waar welwillend wordt geluisterd en gesproken. Elke persoon krijgt de gelegenheid om zijn standpunt en zijn ervaring van de situatie te laten horen. Dit gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis.

Deze dienst is gratis voor de inwoners of iedere persoon die een band heeft met de gemeente Sint-Joost (werk, school, ...).

Contact

Laatst gewijzigd: 28.06.2021