Strijd tegen uitsluiting

La Maraude

La Maraude is de ploeg die de daklozen ter hulp komt. De begeleiding is divers : psychologische ondersteuning, contact en bemiddeling met de opvangplaatsen en de sociale hulpcentra, operatie thermos, één keer per maand organisatie van een gezellige maaltijd in partnerschap met de vzw Bouillon de cultures (Sésame) en Les Amis de la Maraude,…

La Maraude

Gillonstraat 35
1210 Brussel

3de leeftijd

De « 3de leeftijd » animatrice van de dienst Preventie houdt zich uitsluitend bezig met personen in situatie van isolement, Voor iedere andere situatie treedt de 3de leeftijd animatrice op als tussenpersoon tussen bejaarden en de specifieke diensten, naargelang de gevallen (bv: met apotheken, huisartsen en in het bijzonder medische centra, che centraer gevallen bezig met en de op het slagen in de nieuwkomerst gedurende maandenid te vindenMaison de la Famille, Familiehulp, de CSD, Centrum Anaïs, centrum Middaglijn of het OCMW).

3de leeftijd dienst

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Hanane Yahhou

Gemeentelijk opvanghuis voor daklozen

Sedert 1 oktober 2020 huisvest het Gemeentelijk opvanghuis voor daklozen 12 bewoners die dankzij de dienst Preventie en het OCMW een nabije psychosociale opvolging krijgen.

Ter herinnering, zowel de Gemeente Sint-Joost-ten-Node als het OCMW wilden een duurzame oplossing bieden voor de opvang van daklozen door de oprichting van een Gemeentelijk opvanghuis op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node, in de Linnéstraat.

Een tweede gemeentelijk gebouw, gelegen in de Weidestraat, zal eveneens worden bestemd voor de oprichting van gemeubelde collectieve kamers voor 20 potentiële plaatsen, na herinrichtingswerken.

Laatst gewijzigd: 12.10.2020